Ga naar de inhoud

Coalitieakkoord

Bij de vorming van het nieuwe college is op donderdag 14 november 2019 het coalitieakkoord ‘Sociaal, duurzaam en toekomstbestendig’ (pdf, 732 kB)gepresenteerd. Het akkoord borduurt voort op het coalitieakkoord 2018-2022 en het bestuursprogramma, waarbij het goede is behouden en nieuwe inzichten zijn toegevoegd. Het is aan het college om de ambities uit deze stukken de komende jaren uit te bouwen. Via perspectiefnota en programmabegroting kan de gemeenteraad waar nodig sturing geven.