Ga naar de inhoud

Programmabegroting

De gemeenteraad stelt ieder jaar de programmabegroting vast. In de programmabegroting staat waar we geld voor beschikbaar stellen. 

De gemeenteraad van Brummen heeft donderdag 27 oktober 2022 de programmabegroging 2023-2026 (pdf, 6 MB) vastgesteld.

Archief