Ga naar de inhoud

Programmabegroting

De gemeenteraad stelt ieder jaar de programmabegroting vast. In de programmabegroting staat waar we geld voor beschikbaar stellen. 

De gemeenteraad van Brummen heeft donderdag 9 november 2023 de programmabegroting 2024-2027 (pdf, 4,7 MB) vastgesteld. Diezelfde avond heeft de raad ingestemd met een eerste begrotingswijziging.

Archief