Ga naar de inhoud

Programmabegroting

De gemeenteraad stelt ieder jaar de programmabegroting vast. In de programmabegroting staat waar we geld voor beschikbaar stellen.

De gemeenteraad van Brummen heeft donderdag 28 oktober 2021 unaniem de programmabegroting voor 2022 vastgesteld. Hiervan is ook een verkorte weergave: de begroting 2022 in één oogopslag.

Meer weten? Ga naar de pagina Op weg naar de begroting 2022-2025.

Archief