Ga naar de inhoud

Gevraagd en ongevraagd advies

Als gemeente krijgen we gevraagd en ongevraagd advies over beleid van de de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de Maatschappelijke Advies Raad (MAR) en de Wijk- en dorpsraden.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Bij het verlenen van een bouwvergunning hoort, een onder andere, een advies van Welstand. Gelders Genootschap geeft namens Welstand de adviezen. Zij hebben regelmatig zitting in het gemeentehuis. Wilt u bij een zitting aanwezig zijn? Neem dan contact op.

Maatschappelijke Advies Raad (MAR)

De MAR is er voor inwoners die zijn aangewezen op zorg of welzijn, een beperking of handicap hebben of een uitkering ontvangen. Bezoek voor meer informatie of contact de website van MAR.

Wijk- en dorpsraden

In onze gemeente zijn zes dorps- en wijkraden actief. Zij zijn gesprekspartner over de directe woon- en leefomgeving van inwoners. Denk aan (het onderhoud van) wegen en straten, verlichting, verkeerszaken, veiligheid, overlast, groen- en speelvoorzieningen. Meer weten over de wijkraad in uw buurt? Hieronder vindt u een overzicht: