Ga naar de inhoud

Aanvraag subsidie woningisolatie

Deze woningisolatie subsidie is speciaal voor woningeigenaren met een slecht geïsoleerde woning en een lagere WOZ-waarde. U kunt subsidie krijgen voor vloer, zoldervloer, vlieringvloer, dak aan de binnenkant en/of ramen.

Het isoleren van woningen kan schadelijk zijn voor vleermuizen en vogels, en voor hun verblijven. Beschermde diersoorten mogen volgens de Wet Natuurbeheer niet verstoord worden en ook hun broed- en overwinterplaatsen mogen niet worden aangetast. Specifiek de isolatie van spouwmuren en dakisolatie aan de buitenkant vormen een gevaar. Daarom zijn deze maatregelen vanaf half augustus buiten de subsidie gehouden. Op de lange termijn is een generieke ontheffing van de provincie, onderbouwd door een Soorten Management Plan (SMP) mogelijk de oplossing. Op korte termijn biedt een SMP geen oplossing. Het onderzoek duurt namelijk minstens twee jaar. 

Wilt u subsidie aanvragen? Kijk dan of u voldoet aan de volgende eisen:

 • U bent bewoner en eigenaar van de woning of wordt dat direct na renovatie de woning.
 • De woning heeft een energielabel D, E, F of G. Via www.energielabel.nl kunt u het label van uw woning opzoeken. Is er geen geldig energielabel? Dan valt deze alsnog onder de regeling als minimaal 2 van de volgende bouwdelen niet of slecht zijn geïsoleerd:
  • de vloer en de bodem
  • de gevel, waaronder spouwmuur
  • het dak of zoldervloer en de vlieringvloer
  • de ramen 
 • De woning heeft een WOZ-waarde tot € 376.000 (peildatum 01-01-2022). De WOZ-waarde en bouwjaar van uw woning kunt u zien op www.wozwaardeloket.nl.
 • De woning ná 15 juni 2023 en vóór 30 april 2024 is geïsoleerd.
 • U een gespecificeerde offerte van de isolatiemaatregel(en) aanlevert.
 • U achteraf een betaalbewijs kunt aanleveren van de uitvoer van isolatiemaatregelen.
 • De subsidie is te combineren met landelijke beschikbare subsidies. Bijvoorbeeld met de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE).