Ga naar de inhoud

Warmtenet

In Nederland moeten alle gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn en op een duurzame manier verwarmd worden. Bestuurders van gemeenten Brummen, Apeldoorn, Rheden, woningcorporatie Veluwonen, Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB) en de papierindustrie in Eerbeek en Loenen gaan onderzoeken of het warmtenet een interessante optie is. Alle partijen hebben hiervoor op maandag 24 april een intentieverklaring ondertekend

Een gezamenlijke oplossing om van het aardgas af te gaan, is een warmtenet. Door samenwerking is het mogelijk om goed in kaart te brengen of een warmtenet voor de drie dorpen haalbaar en betaalbaar is. Dit geldt voor de gebouwen in de kernen Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren, maar ook gebieden daaromheen worden niet uitgesloten. 

Restwarmte uit papierindustrie

In Eerbeek en Loenen staan vier papierfabrieken en je hebt de Waterzuivering Industriewater Eerbeek (IWE). In de fabrieksprocessen komt veel warmte vrij. Via de schoorstenen en het afval- en koelwater gaat nu nog veel warmte verloren. Gemeente Brummen onderzoekt samen met de andere partijen of het haalbaar is om de restwarmte op te vangen en daarmee woningen en gebouwen in Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren te verwarmen. Hierdoor gaat waardevolle warmte niet verloren. 

Er wordt eerst onderzoek gedaan naar een warmtenet voor Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren. Het is nog niet duidelijk of er een warmtenet komt. Daarover is nog geen besluit genomen.

Hieronder staat een lijst met veelgestelde vragen over een warmtenet. Wanneer er meer informatie beschikbaar is, werken we de vragenlijst bij.
 

Algemene vragen

Algemene vragen over een warmtenet in Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren:

1. Waarom een warmtenet in Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren?

Verplichting om duurzaam te verwarmen

Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt. De CO₂ die in de lucht komt zorgt voor klimaatverandering. Dat willen we voorkomen. Hierover heeft Nederland internationale afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs. 
Ook hebben we in Nederland na de aardbevingen in Groningen afspraken gemaakt om te stoppen met uit de grond halen van aardgas. Voordat het gas ‘op’ is willen we andere mogelijkheden hebben om onze woningen te verwarmen. De overheid heeft daarom beslist dat we onze woningen en gebouwen zonder aardgas gaan verwarmen, uiterlijk in 2050. Dat lijkt heel ver weg. Het betekent dat ruim 7 miljoen woningen in Nederland vóór 2050 geen aardgas meer gebruiken. Daar kunnen we niet mee wachten. We moeten er vandaag al mee beginnen. 

Lokale warmtebronnen beschikbaar

Er zijn verschillende keuzes voor woningen en gebouwen als vervanging van het aardgas. Oplossingen per huis, zoals een warmtepomp, of een oplossing voor meer woningen en gebouwen, zoals een warmtenet of duurzaam gas.
In Eerbeek en Loenen staan vier papierfabrieken en je hebt de waterzuivering Industriewater Eerbeek (IWE). In de fabrieksprocessen komt veel warmte vrij. Via hun schoorstenen en het afval- en koelwater gaat nu nog veel warmte verloren. De partijen onderzoeken of het haalbaar is om die warmte op te vangen en daarmee woningen en gebouwen te verwarmen. Hierdoor gaat waardevolle warmte niet verloren. 

2. Wie werken er allemaal aan het onderzoek voor het warmtenet?

De gemeenten Brummen, Apeldoorn en Rheden werken samen met Woningcorporatie Veluwonen, Firan (specialist infra voor nieuwe energie), de papierfabrieken en waterzuivering Industriewater Eerbeek aan het onderzoek voor het warmtenet. 

3. Hoe werkt een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water komt van een warmtebron in de buurt. De warmte gaat via ondergrondse leidingen naar gebouwen en woningen. Deze leiding loopt naar de woning en sluit aan op de afleverset, die in de plaats komt van de cv-ketel. Bekijk het filmpje met uitleg over warmtenet.

4. Is een warmtenet duurzaam?

Ja, een warmtenet is duurzaam. In Eerbeek en Loenen staan vier papierfabrieken en waterzuivering Industriewater Eerbeek (IWE). In de fabrieksprocessen komt veel warmte vrij. Nu gaat die warmte via de schoorsteen en via afval- en koelwater verloren. Dat is zonde en slecht voor het milieu.
Daarom onderzoeken we of we de warmte uit de schoorstenen en het afval- en koelwater kunnen opvangen. En of we die via een warmtenet kunnen gebruiken om woningen en gebouwen te verwarmen. Zo gebruiken de woningen en gebouwen geen aardgas meer.

5. Zijn de papierfabrieken en waterzuivering duurzaam?

De papierfabrieken en waterzuivering zijn zelf al bezig om energiezuiniger te worden. De Nederlandse papierindustrie gebruikt bijna alleen maar natuurlijke en dus milieuvriendelijke hulpstoffen. Papierfabrieken gebruiken veel water: als grondstof, als koelmiddel maar vooral als vervoermiddel. Wat verder nodig is om papier te maken: houtvezels, hulpstoffen en energie. Van de houtvezels en hulpstoffen wordt meer dan 80 procent opnieuw gebruikt. Het laatste beetje wordt gebruikt als biobrandstof. Het energieverbruik is succesvol verminderd. De waterzuivering IWE heeft het waterverbruik de laatste vijf jaar enorm verlaagd. Door het water nog een keer te gebruiken zijn bovendien veel minder hulpstoffen nodig bij de papierproductie. Zo is de duurzaamheidswinst van de productieketen met sprongen gegroeid. 

Waterzuivering IWE verwerkt jaarlijks ruim 4 miljoen kubieke meter afvalwater. Dat komt van Folding Boxboard Eerbeek, Stora Enso De Hoop en Neenah Coldenhove. Het is net zoveel afvalwater als een stad zo groot als Utrecht produceert. Lees hier meer: Circulair Eerbeek - IWE.

6. Stel het warmtenet komt er en één van de fabrieken verdwijnt. Wat gebeurt er dan?

De warmteleverancier is bij een warmtenet verplicht om warmte te leveren aan de aangesloten woningen en gebouwen. Dat staat in de Warmtewet. Ook wordt er nagedacht over een reserve-plan, voor het geval dat een papierfabriek stopt, verhuist, niet meer werkt of minder warmte levert. Er is altijd een back-up systeem die warmte kan leveren. Het kunnen vertrouwen op het leveren van warmte is een eis bij de ontwikkeling van een warmtenet. 

7. Wanneer is het warmtenet klaar?

Dat weten we nog niet. We staan nog aan het begin van het proces, waardoor we dit nog niet weten. In 2023 en begin 2024 berekenen we of het warmtenet haalbaar en betaalbaar is. Met deze inzichten wordt begin 2024 een besluit genomen om het warmtenet verder uit te werken of niet.  

8. Hoe zeker is het dat het warmtenet er komt?

Het is nu nog niet zeker dat het warmtenet er komt. Eerst onderzoeken we of het haalbaar is, maar ook of het betaalbaar is om een warmtenet aan te leggen. Begin 2024 verwachten we de eerste inzichten hierin. Met deze inzichten wordt begin 2024 een besluit genomen om het warmtenet verder uit te werken of niet. 

Aansluiten

Vragen over aansluiten op een warmtenet:

1. Ben ik als huurder verplicht om aan te sluiten op een warmtenet?

Woningcorporatie Veluwonen werkt mee aan het onderzoek naar een warmtenet. En ze bekijken of ze hun woningen ermee kunnen verwarmen. Pas als duidelijk is of een warmtenet haalbaar is, krijg je als huurder de vraag of je wilt aansluiten. 
Wanneer 70% van de huurders in een gebouw akkoord is met aansluiten, wordt het hele gebouw aangesloten. Veluwonen laat dit op tijd aan haar huurders weten. Bent je huurder en heb je vragen over het warmtenet? Neem dan contact met hen op. Je kunt bellen naar (0313)  65 90 23 of mailen naar welkom@veluwonen.nl.

2. Ben ik als woningeigenaar verplicht om aan te sluiten op een warmtenet?

Nee, je bent niks verplicht. Als je een eigen woning hebt, mag je zelf kiezen of je aansluit op het warmtenet. Veel mensen zijn al op zoek naar een manier om hun woning van het aardgas te halen. Een warmtenet is dan een interessante keuze, omdat je meestal weinig aan de woning hoeft aan te passen. (Extra) isoleren is wel altijd een goed idee, want het helpt om energie en dus kosten te besparen.

3. Wie wordt mijn warmteleverancier?

Dat weten we nu nog niet. Dat is een van de dingen die we nu onderzoeken.

4. Kan ik kiezen voor een andere warmteleverancier?

Dat weten we nog niet. Vaak heeft een warmtenet maar één warmteleverancier. Wanneer er meer leveranciers van warmte zijn, dan is dit een ‘open warmtenet’. We onderzoeken nu beide mogelijkheden. 

Goed om te weten: leveranciers kunnen de prijzen niet zomaar verhogen als zij de enige zijn. De warmtewet is in 2014 gemaakt om gebruikers van warmte te beschermen. Daarin staat ook wat de maximale prijzen (tarieven) zijn die een warmteleverancier mag vragen aan haar klanten. Ieder jaar (eind december) worden deze maximale prijzen voor het volgende jaar afgesproken door de overheid (ACM). 

5. Wanneer moet ik als woningeigenaar beslissen of ik aansluit op een warmtenet?

Of een warmtenet haalbaar en betaalbaar is, onderzoeken we eerst. Dat doen we in 2023. Als dat zo is, gaan de voorbereidingen verder. In de stappen daarna krijg je op een bepaald moment een aanbod. Dan kun je beslissen of je wilt aansluiten. Het duurt nog zeker een jaar voordat er een aanbod is. 

6. Wat kan ik als woningeigenaar doen totdat er meer duidelijkheid is over een warmtenet?

In 2023 onderzoeken we of een warmtenet haalbaar en betaalbaar is. Daarna is meer duidelijk of je als woningeigenaar kan aansluiten. In de tussentijd kun je alvast dingen doen om je huis energiezuiniger te maken. Het maakt niet uit of je nou uiteindelijk aan een warmtenet aansluit of niet. Bijvoorbeeld het (extra) isoleren van de woning, want dat helpt om energie en dus kosten te besparen.

7. Hoe krijg ik meer informatie over het warmtenet?

Woningeigenaren krijgen een bericht van de gemeente waarin ze wonen. Huurders krijgen een bericht van Veluwonen.  

8. Ik heb een vraag die hier niet bij staat. Waar kan ik die stellen?

Heb je een vraag die hier niet tussen staat, dan kun je die stellen via gemeente@brummen.nl.
Is er meer informatie over het warmtenet, dan werken we deze veel-gestelde-vragenlijst bij.

Kosten

Vragen over de kosten van een warmtenet:

1. Hoeveel kost het om aan te sluiten op een warmtenet?

Dat weten we nu nog niet precies. We zoeken dit nog verder uit. Er zijn in elk geval kosten voor het aansluiten op het warmtenet. Dit betaal je maar één keer. We noemen dit eenmalige aansluitkosten. Hiervoor kun je subsidie (een vergoeding) aanvragen. Als je je woning laat aansluiten door een warmtenetwerkbedrijf, krijg je € 3.325 subsidie. Daar zitten wel een aantal voorwaarden aan vast. Deze voorwaarden staan op de website van het RVO.

2. Zijn er andere kosten voor het aansluiten op een warmtenet?

 Dat is in nu nog lastig te zeggen. In 2023 maken we de totale rekensom (businesscase) voor een warmtenet. We berekenen de kosten en opbrengsten (inkomsten) van een warmtenet. 
Hierbij wordt duidelijk wat de kosten voor de aansluiting zijn en wat de tarieven voor warmtelevering door de warmteleverancier zijn. Net als bij gas en energie betaal je elke maand een bedrag voor de geleverde warmte. Dat bedrag is, net als nu, opgedeeld in vaste en variabele kosten. Die variabele kosten kunnen per keer verschillen en hangen af van jouw warmteverbruik.

Verder kun je ervoor kiezen om aanpassingen aan jouw woning te doen die ook geld kosten. Bijvoorbeeld een inductiekookplaat of isolatie. Het aansluiten van een woning op een warmtenet kan meestal zonder veel aan te passen. (Extra) isoleren hoeft bij de meeste woningen niet, maar isoleren is altijd een goed idee. Het helpt om energie en dus kosten te besparen. 

3. Wat worden mijn maandelijkse kosten met een warmtenet?

We snappen dat deze vraag heel belangrijk is. Helaas kunnen we alleen nog niks zeggen over de maandelijkse kosten voor het warmtenet. Die hangen af van het allerlaatste ontwerp van het warmtenet. 

4. Hoelang blijft er nog een koppeling tussen de gasprijs en de warmteprijs?

We denken nog wel een aantal jaar. De verbinding tussen de gasprijs en warmteprijs staat in de Warmtewet. Op dit moment werkt de overheid aan een nieuwe Warmtewet. De kans is groot dat de prijs van warmte dan los van de gasprijs wordt bepaald. 

5. Wat als ik aansluiten op een warmtenet als woningeigenaar niet kan betalen?

We snappen dat dit een belangrijke vraag is. Voor een aantal dingen kun je financiële hulp (subsidie) krijgen. Helaas kan het zo zijn dat niet iedereen kan overstappen naar het warmtenet. Dit kan om verschillende redenen zijn.