Ga naar de inhoud

Vooraankondiging diverse bestemmingsplannen

Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Bro bekend dat er  bestemmingsplannen in voorbereiding zijn voor:

Bestemmingsplan ‘Tankstation N348 en G.K. Hogendorpstraat 7’

Het bestemmingsplan betreft een postzegelbestemmingsplan of ‘partiële herziening’ voor twee locaties. Het doel van dit bestemmingsplan is het verplaatsen van het tankstation van de G.K. Hogendorpstraat 7 naar een locatie aan de Kwazenboschweg nabij de N348. Het betreft de gronden die kadastraal bekend zijn als Brummen (BMN01), sectie I, nummer 1878 en Brummen (BMN01), sectie e, nummers 3762, 3763 en 3831.
Omdat deze publicatie een vooraankondiging betreft kan tegen bovengenoemde ontwikkelingen op dit moment geen inspraakreactie/zienswijze worden ingediend. Op dit moment worden geen stukken met betrekking tot deze voornemens ter inzage gelegd en wordt er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Het (voor)ontwerp van het bestemmingsplanen zal binnenkort ter inzage worden gelegd. Dit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de gemeente Brummen en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Dan wordt de mogelijkheid geboden tot het indienen van een zienswijze.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Marius ten Voorde of Matthijs Harkema van Proces Dienstverlening, telefoonnummer 0575–568 233.