Ga naar de inhoud

Bodeminformatie

Bodeminformatie heeft u soms nodig bij de aan- en verkoop van een stuk grond (perceel). Ook bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

Wanneer informatie aanvragen?

Makelaars en taxateurs zijn tegenwoordig niet meer verplicht om bij de verkoop van een huis, een bedrijfspand of grond informatie over de bodem voor u op te vragen bij de gemeente of provincie. Zij kunnen sinds enige tijd volstaan met het opvragen van informatie bij het Kadaster of Bodemloket. Deze instanties kunnen u echter geen volledige informatie over de milieuhygiënische bodemkwaliteit geven.

Wij raden u daarom aan om bij het kopen van een huis, een bedrijfspand of een stuk grond aanvullende informatie op te (laten) vragen bij de gemeente of provincie.

Gegevens bodeminformatie

We kijken bij een aanvraag om bodeminformatie naar de volgende gegevens:

  • Zijn er gegevens bekend over het (eerdere) gebruik van het stuk grond?
  • Zijn er ondergrondse olietanks aanwezig of aanwezig geweest?
  • Zijn er bodemonderzoeken uitgevoerd?
  • Is de bodem gesaneerd?

Aanvragen bodeminformatie

U kunt bodeminformatie aanvragen via het aanvraagformulier op de website van ODVeluwe.

Kosten bodeminformatie

De aanvraag voor bodeminformatie kost € 17,80 per adres. Na uw informatieverzoek krijgt u hiervan een factuur thuis gestuurd.

Afhandeling aanvraag bodeminformatie

Binnen 10 werkdagen krijgt u van ons via e-mail de informatie die bij ons bekend is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over verontreiniging van de bodem binnen de gemeente Brummen? Stuur een e-mail naar waboverguningen@brummen.nl of bel ons via 0575-568 233.