Ga naar de inhoud

Routekaart Wonen

In de Routekaart Wonen staat hoe de gemeente Brummen in de komende jaren de woningbouw willen aansturen en versnellen. De Routekaart Wonen bevat ook het Toetsingskader Woningbouw. 

Lees hier de Routekaart Wonen (pdf, 747 kB)

Webpagina voor woningbouwinitiatieven

Met de routekaart zet de gemeente vijf concrete acties in gang:

  • versnellen en stroomlijnen van processen
  • Inzetten van instrumenten om te sturen op woningbouw
  • Toetsingskader voor woningbouw
  • Zoeken naar nieuwe locaties
  • Monitoren en bijsturen

Een speciale webpagina waarin de routekaart in heldere bewoordingen wordt uitgelegd en in een afbeelding wordt vormgegeven, treft u binnenkort ook hier aan. 

Intakeformulier woningbouwinitiatieven

Over enige tijd plaatsen we hier een link naar de online intakeformulier. Dit formulier is bedoeld voor het realiseren van nieuwe woningen. Dit formulier geldt als een principeverzoek aan de gemeenten tot medewerking aan uw plannen. 
Als u uw bestaande woning wilt verbouwen of uitbreiden? Bezoek dan www.omgevingsloket.nl en kijk of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bij vragen neemt u contact op met onze collega's van vergunningverleningen, telefoon 0575-568233.