Ga naar de inhoud

Wonen in Elzenbos

In 2010 is het Bestemmingsplan Elzenbos vastgesteld. De woonwijk Elzenbos wordt een wijk waar kwaliteit en duurzaamheid centraal staat. Buiten de nieuwe woningen en een nieuwe basisschool, komt er ook een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en 3 groenzones (‘Oude Brummense Beek’, ‘Aardgastransportleiding’ en rondom de 10 vrije kavels “Nieuwe Erven”). Het plan bestaat uit drie delen. Hieronder leest u welke delen dat zijn. Ook leest u met wie u contact kunt opnemen als u geïnteresseerd bent in een woning of kavel.

Deelgebied 1

In de eerste fase van het project Elzenbos zijn 133 woningen en een groene parkzone ontwikkeld. 122 woningen zijn inmiddels verkocht en bebouwd. Er zijn nog 10 kavels beschikbaar. Aan de Alant liggen 8 kavels (2 vrijstaande en 6 twee-onder-een-kap woningen) en 2 kavels liggen aan de Akkergeelster. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op. 

Deelgebied 2

Dit deelgebied wordt globaal omsloten door de bestaande meidoornhaag in het noorden, de Meengatstraat in het zuiden, de gasleidingzone in het oosten en de bestaande bebouwing aan de Veldweide en vijver de Zomp in het westen. Het gaat om 35 woningen en een scholencluster aan de Meengatstraat. De eerste 17 woningen zijn inmiddels bewoond, de volgende 18 woningen zijn volop in aanbouw. Verwacht wordt dat deze woningen dit najaar worden opgeleverd. Alle woningen zijn verkocht. 

Deelgebied 3

Dit deelgebied wordt globaal omsloten door de Elzenbosweg in het noorden, de provinciale weg N348 aan de oostkant, deelgebied 1/Oude Brummense Beek aan de westzijde en de bestaande meidoornhaag in het zuiden. Het bouwrijp maken is afgerond en het gebied wordt momenteel deels woonrijp gemaakt.

De grote openbare ruimte in dit gebied wordt omgevormd door een groep enthousiaste vrijwilligers in het voedselbos Nieuwe Erven. De zorglocatie van Philadelphia is in aanbouw.

De 10 ruime particuliere kavels (ongeveer 2.500 m² per kavel) worden aangeboden door Landerijenbureau Kromhof Pullen. Meer informatie over de kavels vindt u op decommanderij.nl