Ga naar de inhoud

Ambachtstraat

In de jaren ’90 en ’00 is de Ambachtstraat nieuw ingericht. Ook zijn er nieuwe winkels en woningen gebouwd. Bijna alle winkelpanden zijn nu in gebruik, maar de openbare ruimte kan nog wel wat beter.

Er ligt een plan voor de bouw van 24 woonstudio’s op het braakliggende terrein naast dierenspeciaalzaak Discus. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan in november 2022 unaniem vastgesteld. Maar er ligt nu een bezwaar bij de Raad van State. Waarschijnlijk is hierover in april 2023 een zitting. 

In het gebouw waar de Discus zit, komen nog eens 5 (sociale) koopappartementen. De eerste 3 zijn al verkocht. Voor de laatste 2 is een planologische procedure nodig, die inmiddels is gestart.

In maart 2022 hebben nieuwe eigenaren de deuren van Concordia weer geopend met een ander concept. Het plan is om appartementen te realiseren op de plek van de kegelbaan en een deel van de oude grote zaal. De bestemmingsplanprocedure hiervoor loopt. Binnenkort bespreken burgemeester en wethouders het bestemmingsplan. 

Ambities / doelstellingen

  • Herontwikkeling van de ‘brandlocatie’ aan de Ambachtstraat, liefst in samenhang met het terrein er omheen
  • Gericht investeren in de groenstructuur
  • Een nieuwe invulling voor Concordia, met behoud van de karakteristieke uitstraling