Ga naar de inhoud

Graaf van Limburg Stirumplein

Op het Graaf van Limburg Stirumplein krijgen Stichting Welzijn Brummen (SWB), de bibliotheek en het Harmonie Orkest Brummen (HOB) samen een nieuw onderkomen.

Het terrein van de voormalige Julianaschool en de gronden rondom het pand van SWB (voormalige gymlokaal) zijn al jaren braakliggend. De locatie van Verian komt vrij voor herontwikkeling en het pand van de voormalige Wilhelminaschool is beschikbaar voor gewijzigd gebruik.
Een gezondheidscentrum werd als kansrijke ontwikkeling gezien, maar op de locatie ‘De Toren’ (Primulastraat) is deze inmiddels al gerealiseerd.

Voor de ontwikkeling van het Graaf van Limburg Stirumplein heeft de gemeenteraad onlangs de grondexploitatie vastgesteld. Het ontwerpproces voor dit gebied zal in januari 2021 van start gaan. Hiervoor zal een werkgroep worden opgericht die bestaat uit omwonenden/belanghebbenden en fungeert als klankbord voor het stedenbouwkundige ontwerp.

Ambities / doelstellingen

  • optimaal benutten van de ontwikkelpotentie van de braakliggende terreinen, in ieder geval met woningbouw;
  • clustering van maatschappelijke functies (SWB, bibliotheek en culturele organisaties);
  • nieuwe functie voor voormalige Wilhelminaschool