Ga naar de inhoud

Graaf van Limburg Stirumplein

Op het Graaf van Limburg Stirumplein krijgen Stichting Welzijn Brummen (SWB), de bibliotheek en het Harmonie Orkest Brummen (HOB) samen een nieuw onderkomen. Ook komen er appartementen voor starters en ouderen.

Het terrein van de vroegere Julianaschool en de grond rondom het gebouw van SWB liggen al jaren braak. Daarnaast mag er iets gebeuren met de locatie van Verian en het gebouw van de vroegere Wilhelminaschool. Een eerder idee was de ontwikkeling van een gezondheidscentrum. Maar dit is er inmiddels al in de Primulastraat.

Begin 2021 zijn we een ontwerp gaan maken. Omwonenden en belanghebbenden konden meepraten tijdens enkele buurtgesprekken. Inmiddels is het concept-ontwerp klaar. Het ontwerp gaat uit van een groene entree naar het terrein. Er komen twee appartementencomplexen met in totaal 59 woningen, van goedkoop tot duur.

Ambities / doelstellingen

  • Braakliggende grond zo goed mogelijk gebruiken voor in ieder geval woningen
  • Maatschappelijke organisaties zoals SWB en de bibliotheek clusteren 
  • Nieuwe functie voor de vroegere Wilhelminaschool
  • Veel ruimte voor groen 
  • Zorgen voor voldoende parkeerplaatsen