Ga naar de inhoud

Marktplein

Het Marktplein moet meer sfeer krijgen met groen en gezellige horeca en terrassen. Tegelijk blijft het een multifunctioneel plein, dat ruimte biedt voor de markt en evenementen. De monumentale muziekkapel blijft behouden.

Het Koppelplein maakt ook deel uit van dit deelgebied. Hier is plek voor één woning, een particulier initiatief maar met een belangrijke relatie met de ontwikkeling van het Marktplein. Vooral als het gaat om parkeren.

De brand in 2019 heeft een groot gat geslagen in de bebouwingsstructuur aan de zuidzijde van het Marktplein, maar ook het voormalige Rabobankpand staat al jaren leeg. Op dit moment vindt een verbouwing van dit pand plaats en zal het de Blokker gaan huisvesten.  

Ambities / doelstellingen

  • herontwikkeling van de ‘brandlocaties’ aan het Marktplein met commerciële functies (detailhandel en/of horeca) en (boven)woningen, bij voorkeur in samenhang met een (gedeeltelijk) nieuwe invulling van het Koppelplein
  • (woningbouw in combinatie met het optimaliseren van het parkeren);
  • op het Marktplein de faciliteiten voor de ambulante handel verbeteren en de parkeersituatie verbeteren;
  • een multifunctioneel dorpsplein gericht op verblijfsrecreatie (toerisme, horeca en evenementen, zoals bijvoorbeeld het Pinksterfestival), zonder dat één functie bepalend is voor de totale inrichting;
  • het realiseren van een optimale èn aantrekkelijke toeristische route vanaf de veerpont naar het dorpscentrum (ter voorkoming van een zeer forse investering in een brugverbinding) in samenhang met een actieve rol van ondernemers (ondernemers die het verblijf faciliteren middels aantrekkelijke terrassen, etc.).