Ga naar de inhoud

Duurzaam met voedsel

Duurzaamheid draait niet alleen om energie besparen. Het zit ‘m bijvoorbeeld ook in bewust omgaan met voedsel en met de natuur. Het initiatief ‘Korte voedselketens’ van de stichting Landschapsnetwerk Brummen past daarbij.

Gezond landschap, gezond voedsel

Voedsel, gezondheid en landschap horen bij elkaar. Vers voedsel, met veel vitaminen, mineralen en gezondere vetten bijvoorbeeld, kan ziekten voorkomen of zelfs genezen. Hiervoor is een ecologisch gezond landschap nodig, met een gezonde bodem, kruidenrijke weiden en dooraderd met landschapselementen. Dit betekent dat het land minder opbrengt dan wanneer je het helemaal gebruikt voor landbouw of veeteelt. En dat boeren dus minder inkomen hebben. De consument kan daar wat aan doen, door een hogere prijs te betalen voor gezonder en duurzamer geproduceerd voedsel. Een hogere productprijs door directe lokale en regionale afzet draagt daaraan bij. 

Lokale voedselnetwerken

Het Landschapsnetwerk heeft het stimuleren van lokale voedselnetwerken op de gemeentelijke agenda gezet. Dankzij een succesvolle subsidieaanvraag bij de provincie heeft de gemeente medio 2018 een voedselcoördinator aangesteld. Zo is een mooie samenwerking ontstaan tussen de gemeente Brummen, Happyland en de Landschapsnetwerk Brummen. Inmiddels zijn de eerste relaties tot stand gekomen tussen lokale voedselproducenten en zorginstellingen.   

We willen producenten helpen om de afzetmarkt voor lokale producten te vergroten en korte ketens realiseren tussen producenten en zorginstellingen, maar ook met horeca, retail, bedrijven en consumenten. De voedselcoördinator helpt hierbij. Voor de afnemers zit de toegevoegde waarde niet alleen in gezond voedsel, maar ook in de binding met de omgeving. Bijvoorbeeld door dagbesteding van zorginstellingen gekoppeld aan lokale ondernemers. Of doordat consumenten een band krijgen met de lokale boer waar ze hun inkopen doen. En denk ook gewoon aan mooier landschap in onze gemeente!

Kijk voor meer informatie op de website van Landschapsnetwerk Brummen.

Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.