Ga naar de inhoud

Opgewekt Brummen: kader voor lokaal zon- en windbeleid

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. De ambitie van de gemeente Brummen is om op ons eigen grondgebied evenveel energie op te wekken als we zelf gebruiken. Dat doen we stap voor stap. Dat we zelf energie gaan opwekken staat vast. In de landelijke afspraken is tot 2030 gekozen voor energie-opwek met zon en wind. Maar in welke verdeling? Hoe gaan we dat doen? En waar? Met het ‘uitnodigingskader windmolens en zonnevelden’ zetten we een nieuwe stap richting energieneutraliteit.

Het concept uitnodigingskader windmolens en zonnevelden (pdf, 6MB) ligt vanaf 16 juni tot en met 27 juli 2021 ter inzage. Iedereen krijgt de kans om in die periode op het concept te reageren. In het uitnodigingskader staan de doelstellingen en afwegingen die samen zijn gemaakt. Het kader richt zich op zonnevelden en windmolens. Andere manieren om onze gemeente te verduurzamen, komen in andere documenten en programma's aan de orde.

Ontwikkeld met de samenleving

Het concept is met inbreng van veel inwoners tot stand gekomen. Er zijn veel gesprekken gevoerd met verschillende betrokken partijen zoals Landschapsnetwerk Brummen en BrummenEnergie. Ook zijn er meerdere (digitale) bijeenkomsten met inwoners gehouden. Daarnaast moeten we natuurlijk rekening houden met landelijke wetten en regels. Zo mogen zonnevelden niet in Natura 2000-gebieden komen. Windmolens vallen onder de geluidregels voor windturbines in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Landschap is leidend

De gemeente Brummen wil gebiedsgericht aan de slag gaan met de samenleving. Hierbij is het landschap leidend. Uit de verschillende gesprekken met inwoners kwam naar voren dat ze het mooie, Brummense landschap willen behouden. Wind- en zonne-energie zijn beide nodig om de opgave te halen. Er is ruimte voor innovaties en initiatieven vanuit de samenleving. In het participatietraject wordt een omgevingsraad ingesteld om de omgeving te raadplegen. De betrokkenheid van de inwoners bij dit thema is namelijk nu en in de toekomst heel belangrijk.

Reageren binnen zes weken

U kunt het concept uitnodigingskader windmolens en zonnevelden hier lezen. Of op afspraak in het gemeentehuis aan de Engelenburgerlaan 31 in Brummen. Reageren kan van 16 juni tot en met 27 juli. Dit kan per e-mail naar p.severens@brummen.nl. Een reactie per post sturen of afgeven bij de balie van het gemeentehuis kan ook. 

De reacties worden meegenomen bij het definitief maken van het uitnodigingskader. De gemeenteraad bespreekt het definitieve uitnodigingskader komend najaar.
 

Achtergrondinformatie en verslagen bijeenkomsten