Ga naar de inhoud

Gebiedsgericht werken

Een van de speerpunten van het college van burgemeester en wethouders is dat de gemeente Brummen meer gebiedsgericht wil gaan werken. Wat dit precies betekent, leggen we hier uit. 

Kijken naar wat nodig is in een dorp of wijk

De gemeente werkt gewoonlijk vanuit vakgebieden. Zo hebben we medewerkers die zich bezighouden met onderhoud van wegen, riolering of het openbaar groen in de gemeente. Andere medewerkers zorgen ervoor dat mensen die ondersteuning nodig hebben, op weg geholpen worden. Weer andere medewerkers zijn bezig met bijvoorbeeld veiligheid in de gemeente of met groene energie. 

Bij gebiedsgericht werken, werken we niet vanuit een vakgebied, maar vanuit een gebied. Een gebied kan een dorp zijn, een wijk of een straat. Het begint ermee dat we als gemeente willen weten wat er speelt in een bepaald gebied. Daarom gaan we als gemeente vaker met inwoners in gesprek over het leven in hun buurt of wijk. Wat gaat er goed en wat niet? En wat is er misschien nog nodig in dat gebied om te zorgen dat mensen er goed kunnen leven? Elk dorp en elke wijk is anders. Zo is in de ene wijk de veiligheid in het verkeer van schoolgaande kinderen een belangrijk thema, terwijl een andere wijk om meer aandacht voor ouderen vraagt.

Inwoners meer centraal

Inwoners en ondernemers weten natuurlijk als geen ander wat er speelt in hun straat of wijk en wat voor idee├źn en initiatieven er zijn. Door met hen in gesprek te gaan en dus meer gebiedsgericht te werken, willen we als gemeente beter aansluiten bij de behoeften van inwoners. En met hen samenwerken bij het realiseren van oplossingen. 

Oefenprojecten in 2023 en 2024

In 2023 en 2024 experimenteren we met gebiedsgericht werken. Dat betekent dat we in een paar straten en buurten, verspreid over de gemeente, een oefenproject (ook wel pilot genoemd) doen. De eerste was de Veldkantweg in Eerbeek.   

Op deze pagina en via andere nieuwskanalen van de gemeente houden we u op de hoogte van de pilots gebiedsgericht werken.

Contact 

Heeft u vragen over het gebiedsgericht werken? Neem dan contact op met Saskia van Bon of Servercan Akbayir. Dat kan via het e-mailadres gebiedsgerichtwerken@brummen.nl. U kunt hen ook bereiken via het algemene nummer (0575) 56 82 33 of via hun directe contactgegevens:
 

Saskia van Bon

Servercan Akbayir