Ga naar de inhoud

Pilot Buurtweg Oeken

De kwartiermakers gebiedsgericht werken zijn in augustus 2023 langs de deuren gegaan bij de Buurtweg in Oeken. De reden van het bezoek was dat woningcorporatie Veluwonen aan de Buurtweg nieuwe woningen wil bouwen. In juni organiseerde Veluwonen een inloopmiddag om mensen hierover te informeren. De kwartiermakers zien deze ontwikkeling aan de Buurtweg als een goede reden om hier een proef te doen met gebiedsgericht werken. En dat begint met het gesprek aangaan met inwoners. Het gesprek met inwoners ging niet specifiek over de plannen van Veluwonen, maar over hoe bewoners het leven in de Buurtweg ervaren. 

Heeft u nog vragen over de pilot aan de Buurtweg in Oeken? Neem dan contact op via gebiedsgerichtwerken@brummen.nl of bel met Saskia van Bon via 06 28 165 832. 

Fase 1: Gesprekken met bewoners Buurtweg (afgerond)

Het bezoek van Saskia van Bon, Sander Bosman en Servercan Akbayir hebben we bij de bewoners aangekondigd met een brief. Zodat de bewoners niet verrast zouden worden. Met 30 van de 37 huishoudens is er een gesprek geweest. We gaan de bevindingen nu intern bespreken en daarna delen met de bewoners. 

Fase 2: Intern bespreken met medewerkers gemeente, college en raadswerkgroep (afgerond)

De opmerkingen en idee├źn van de bewoners van de Buurtweg hebben we intern besproken. We kijken wat we als gemeente kunnen doen om aan te sluiten bij de behoeften van de bewoners. En hoe we daarbij met hen willen samenwerken. 

Fase 3: Bevindingen delen met de bewoners (afgerond)

Op 16 augustus 2023 ontvingen de bewoners een brief waarin stond wat er uit de gesprekken naar voren was gekomen. Omdat het belangrijk was om nog met bewoners in gesprek te gaan over bepaalde punten is op 19 december 2023 een bijeenkomst georganiseerd in de Mollenhof in Oeken. Daar waren 10 bewoners bij aanwezig. 

Fase 4: Mogelijke uitwerking opgehaalde punten 

Op een aantal van de punten die naar voren kwam in de gesprekken is direct actie ondernomen. Andere kunnen later opgepakt worden of worden nog onderzocht. 

Fase 5: Evaluatie 

Volgt.