Ga naar de inhoud

Pilot Buurtweg Oeken

Kwartiermakers gebiedsgericht werken zijn in augustus 2023 langs de deuren gegaan bij de Buurtweg in Oeken. De reden van het bezoek was dat woningcorporatie Veluwonen aan de Buurtweg nieuwe woningen wil bouwen. In juni organiseerde Veluwonen een inloopmiddag om mensen hierover te informeren. De kwartiermakers zien deze ontwikkeling aan de Buurtweg als een goede reden om hier een proef te doen met gebiedsgericht werken. En dat begint met het gesprek aangaan met inwoners. Het gesprek met inwoners ging niet specifiek over de plannen van Veluwonen, maar over hoe bewoners het leven in de Buurtweg ervaren. 

Heeft u nog vragen over de pilot aan de Buurtweg in Oeken? Neem dan contact op via gebiedsgerichtwerken@brummen.nl of bel met Sander Bosman via telefoonnummer 06 40755917. 

Pilot Buurtweg

  • Fase 1: Gesprekken met bewoners Buurtweg (afgerond)
  • Fase 2: Intern bespreken met medewerkers gemeente, college en raadswerkgroep (afgerond)
  • Fase 3: Bevindingen delen met de bewoners – planning eind november
  • Fase 4: Mogelijke uitwerking opgehaalde punten 
  • Fase 5: Evaluatie met bewoners