Ga naar de inhoud

Pilot Veldkantweg

Het eerste proefproject is in april 2023 van start gegaan aan de Veldkantweg. De kwartiermakers gebiedsgericht werken, Sander Bosman en Saskia van Bon, zijn op 13, 15, 18 en 19 april langs de deuren gegaan aan de Veldkantweg in Eerbeek. Daar staan werkzaamheden aan de weg gepland voor 2024. Ruim voordat die werkzaamheden beginnen, willen we als gemeente aan bewoners vragen hoe het is om te wonen aan de Veldkantweg. Wat gaat er goed? En welke verbeteringen zijn misschien nodig in de straat om te zorgen dat bewoners er (nog) beter kunnen leven?

Fase 1: Gesprekken met bewoners van de Veldkantweg (afgerond)

De bewoners kregen van tevoren een brief, waarin het bezoek van Sander Bosman en Saskia van Bon werd aangekondigd. Zodat ze niet verrast zouden worden. Veel bewoners hadden zich voorbereid op het gesprek, bijvoorbeeld door punten op te schrijven. Met 39 van de 49 huishoudens is er een gesprek geweest. Sommige mensen waren kort en bondig. Anderen hadden veel te vertellen. In alle gevallen werden Bosman en Van Bon positief ontvangen. Veel bewoners zeiden dat ze het goed vonden dat de gemeente op deze manier contact met hen zocht. 

Fase 2: Intern bespreken met medewerkers gemeente, college en raadswerkgroep (afgerond)

De opmerkingen en idee├źn van de bewoners van de Veldkantweg worden nu bij de gemeente besproken. Om te kijken wat we als gemeente kunnen doen om aan te sluiten bij de behoeften van de bewoners. En hoe we daarbij met hen willen samenwerken. Dat moet voor de zomer duidelijk zijn. Dan laten we de bewoners weten wat we gaan doen met alle informatie die ze hebben gegeven. Die informatie vindt u daarna ook op de website, in GemeenteThuis en op de socials van de gemeente. 

Fase 3: Bevindingen delen met de bewoners - planning begin 2024

volgt

Fase 5: Evaluatie met bewoners

volgt