Ga naar de inhoud

Pilot Wethouder Giermanstraat

De Kwartiermakers gebiedsgericht werken zijn op woensdagmiddag 25 oktober, donderdagmiddag 26 oktober, dinsdagochtend 31 oktober en zaterdagmiddag 4 november 2023 langs de deuren gegaan bij de Wethouder Giermanstraat. Waarom de Wethouder Giermanstraat? Omdat die in 2024 opnieuw bestraat gaat worden. Dit zagen we daarom als een mooi aanknopingspunt om samen met de bewoners in gesprek te gaan. Voordat de werkzaamheden beginnen, wilden we als gemeente aan bewoners vragen hoe het is om te wonen aan de Wethouder Giermanstraat. Wat gaat er goed? En welke verbeteringen zijn misschien nodig in de straat om te zorgen dat bewoners er (nog) beter kunnen leven?

Fase 1: Gesprekken met de bewoners van de Wethouder Giermanstraat (afgerond)

De bewoners kregen van tevoren een brief, waarin het bezoek van Saskia van Bon, Sander Bosman en Servercan Akbayir werd aangekondigd. Zo werden de bewoners niet verrast en konden ze eventueel aangeven wanneer ze tijd hadden voor een gesprek. Met 34 van de 46 huishoudens is er een gesprek geweest. Veel bewoners hadden het gesprek goed voorbereid. Het ene gesprek was langer dan het andere, maar in alle gevallen zijn Saskia, Sander en Servercan positief ontvangen. Veel bewoners gaven aan dat zij het prettig vinden dat de gemeente op deze manier met inwoners contact zoekt. De bevindingen zetten we nu op papier en gaan we vervolgens intern bespreken. Daarna delen we de bevindingen met de bewoners. 

Fase 2: Intern bespreken met medewerkers gemeente, college en raadswerkgroep (afgerond)

Fase 3: Bevindingen delen met de bewoners (afgerond)

In januari 2024 hebben de bewoners een brief ontvangen met daarin een weergave van de belangrijkste en door bewoners meest genoemde verbeterpunten. En een eerste reactie daarop vanuit de gemeente. 

Fase 4: Mogelijke uitwerking opgehaalde punten

Voor een aantal verbeterpunten hebben we als gemeente direct acties ondernomen, voor andere moeten we nog onderzoeken wat er mogelijk is. De bewoners worden hierover nog ge├»nformeerd. 

Fase 5: Evaluatie 

Volgt