Ga naar de inhoud

Pilot Wethouder Giermanstraat

De Kwartiermakers gebiedsgericht werken gaan op woensdagmiddag 25 oktober, donderdagmiddag 26 oktober, dinsdagochtend 31 oktober en zaterdagmiddag 4 november 2023 langs de deuren bij de Wethouder Giermanstraat. Waarom de Wethouder Giermanstraat? Omdat halverwege volgend jaar opnieuw bestraat gaat worden. Dit wordt dan ook gezien als een mooi aanknopingspunt om samen met de bewoners in gesprek te gaan. Voordat de werkzaamheden beginnen, willen we als gemeente aan bewoners vragen hoe het is om te wonen aan de Wethouder Giermanstraat. Wat gaat er goed? En welke verbeteringen zijn misschien nodig in de straat om te zorgen dat bewoners er (nog) beter kunnen leven? 

Waarom doet de gemeente dit?

Dit bezoek aan de straat doen we als onderdeel van een nieuwe manier van werken: gebiedsgericht werken. Als gemeente zijn we namelijk benieuwd wat er leeft onder inwoners in een gebied. En willen we kijken wat we in dat gebied misschien nog (meer) kunnen doen, zodat mensen daar goed kunnen leven. We proberen op deze manier ons werk beter te doen. 

Heeft u nog vragen over de pilot aan de Wethouder Giermanstraat? Stuur dan een e-mail naar gebiedsgerichtwerken@brummen.nl. U kunt ook contact opnemen met kwartiermaker Servercan Akbayir via telefoonnummer 06 - 39612930.

  • Fase 1: Gesprekken met de bewoners van de Wethouder Giermanstraat
  • Fase 2: Intern bespreken met medewerkers gemeente, college en raadswerkgroep
  • Fase 3: Bevindingen delen met de bewoners 
  • Fase 4: Mogelijke uitwerking opgehaalde punten
  • Fase 5: Evaluatie met bewoners