Ga naar de inhoud

Moeilijke tijden, zware beslissingen

Wanneer er iemand uit uw familie- of vriendenkring komt te overlijden, wordt u geconfronteerd met het regelen van een begrafenis of crematie. Veel mensen kiezen ervoor om een uitvaartverzorger in te schakelen. Ondanks de hulp van de uitvaartverzorger, moet u als nabestaande(n) allerlei beslissingen nemen. Dat is niet eenvoudig, zeker niet in de sfeer van verdriet en rouw. Het is zinvol om van te voren na te denken over een begrafenis of crematie en alles wat hierbij komt kijken. Hier vindt u algemene informatie, die u kan helpen bij het maken van een keuze voor een laatste rustplaats.

Aangifte overlijden

Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte. Als nabestaande kunt u ook zelf aangifte doen bij ons. U moet de aangifte doen binnen zes dagen na het overlijden in de gemeente waar de persoon is overleden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Als u aangifte komt doen, moet u meenemen

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
 • verklaring van overlijden (kan ook door de arts aan de gemeente gestuurd worden)
 • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
 • trouwboekje van de overledene (niet verplicht)

In sommige gevallen heeft u extra documenten nodig:

 • Als de persoon niet-natuurlijk is overleden: verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een lijkschouwer). En een verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie).
 • Als uitstel van de begrafenis of crematie nodig is (bijvoorbeeld omdat er familie vanuit het buitenland moet komen), een 'Verklaring van geen bezwaar' door een geneeskundige.
 • Als de overledene zijn/haar lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: een wilsbeschikking.
 • Bij vervoer naar het buitenland (dit geldt niet voor Duitsland) een geneeskundige verklaring van een arts of een gemeentelijke lijkschouwer.
 • Als iemand binnen 36 uur of na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden, een verzoek met een verklaring van geen bezwaar van de GGD. Dit moet binnen 36 uur samen met een verklaring van de officier van justitie.
 • Als de overleden persoon niet in Nederland ingeschreven staat of het Burgerservice-nummer (BSN) niet bekend is, een geldig identiteitsbewijs van de overleden persoon.
 • Als de datum van overlijden niet bekend is (lijkvinding), een proces-verbaal van de politie.

Weet u niet precies wat u moet meenemen? Neem dan eerst contact op met de gemeente.

Voor uitvaartondernemers

Uitvaartondernemers kunnen digitaal aangifte doen van overlijden met behulp van eHerkenning (betrouwbaarheidsni-veau 2+). Alleen bij een kind dat levenloos geboren is of kort na de geboorte is overleden, kan dat niet. Maak in dat geval via telefoonnummer 0575-568 233 een afspraak om bij de balie van het gemeentehuis aangifte te doen.

De digitale aangifte

Na uw digitale aangifte maakt een medewerker van de afdeling Burgerzaken op uiterlijk de eerstvolgende werkdag de overlijdensakte op, mailt het benodigde verlof tot begraven/cremeren naar u via beveiligde mail (KPN) en stuurt het originele verlof tot begraven/cremeren met de door u aangevraagde uittreksels per post naar u op.

In stappen:  

 • Klik op “aangifte van overlijden"
 • Log in met uw eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+.
 • Vul per aangifte de gevraagde gegevens in en voeg de gevraagde bijlagen toe.
 • Betaal de benodigde uittreksels meteen met iDEAL.  
 • Hebt u een B-verklaring (verklaring van doodsoorzaak) van de arts ontvangen? Stop dan de dichte envelop in een eigen envelop en verstuur hem binnen een week naar gemeente Brummen, proces burgerzaken, Postbus 5, 6970 AA Brummen.

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen zes dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Afspraak maken

Wilt u zelf aangifte doen van overlijden? Neem dan telefonisch contact met ons op om een afspraak te maken. Dan kan via ons algemene nummer 0575-568 233.

Aanvraag graf

U kunt een overledene begraven of bijzetten op een van de drie gemeentelijke begraafplaats. Neem hiervoor contact met ons op. Een graf of een urnenplaats op een gemeentelijke begraafplaats krijgt u door ‘rechthebbende’ van een graf te worden. U koopt dit recht voor 20 of 30 jaar. Na deze periode heeft u de keuze om de termijn te verlengen voor 10 jaar. Als u de termijn niet wenst te verlengen, vervalt het recht terug aan de gemeente.

Soorten graven

Er zijn twee soorten graven op de begraafplaatsen:

Algemene graven

Een algemeen graf is en blijft in eigendom. Voor het begraven in een algemeen graf betaalt u  alleen begraafkosten. Na een periode van 10 jaar grafrust kan het graf worden geruimd. Nabestaanden van de overledene hebben geen (graf)rechten. De gemeente bepaalt of er in een algemeen graf een bijzetting plaatsvindt. Nabestaanden mogen een grafmonument plaatsen van maximaal 50 x 50 cm.

Particuliere graven

Een particulier graf ‘koopt’ u voor een periode van 20 of 30 jaar uitgegeven wordt. Bij de eerste uitgifte wijzen de nabestaanden een rechthebbende aan. De rechthebbende heeft zeggenschap over het graf en bepaalt wie er in het graf bijgeplaatst wordt. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf.

Door de hoogte van de grondwaterstand kan er in Brummen en Hall slechts in twee lagen begraven worden. In Eerbeek zijn ook graven beschikbaar waar drie diep begraven kan worden.

Na de crematie

Na de crematie moet er een belangrijke keus worden gemaakt; wat gebeurt er met de as van de overledene? Deze keus is enigszins te vergelijken met de keus voor een graf. Als nabestaande zult u moeten afwegen of u het belangrijk vindt om een plek te hebben die u kunt bezoeken en waar u de overledene kunt gedenken. Ook speelt een rol bij de beslissing hoeveel waarde u er aan hecht dat die plek een eigen, persoonlijk karakter heeft. Bent u voor u zelf aan het nadenken over de bestemming van as na de crematie, dan spelen soortgelijke overwegingen een rol. De begraafplaatsen bieden diverse mogelijkheden om de as van een overledene na een crematie een bestemming te geven.

Voor de volledigheid vermelden we hier dat u niet op de begraafplaatsen bent aangewezen. U kunt de urn ook thuis bewaren of de as uitstrooien op een dierbaar plekje. U moet wel toestemming hebben van de eigenaar van de grond waar u de as wilt uitstrooien.

Uitleg term rechthebbende

De rechthebbende is de persoon die kan beschikken over het grafrecht; dit is ook de persoon waar wij de contacten mee onderhouden. De rechthebbende is ook verantwoordelijk voor de financiële zaken rond het graf.

Wilt u de rechthebbende wijzigen?

Neemt u hiervoor contact op met de gemeente (begraafplaatsadministratie).