Ga naar de inhoud

Achternaam kind kiezen

Het hebben van een achternaam is belangrijk; het zegt iets over wie je bent en bij wie je hoort. Heeft uw kind de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u kiezen voor de achternaam van de vader, van de moeder of van de duomoeder. Er is een toenemende vraag uit de samenleving om meer keuzevrijheid te hebben bij het kiezen van de achternaam. Om daarmee bijvoorbeeld meer verbondenheid met beide families tot uiting te brengen. Of om beter aan te sluiten bij het internationale naamrecht. 
Daarom worden vanaf 1 januari 2024 de opties voor het kiezen van een achternaam uitgebreid. Ouders hebben vanaf dan ook de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van hun beiden achternamen als achternaam voor hun kind. 

Naamskeuze doet u voor uw eerste kind 

Bent u met elkaar gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u de keuze laten vastleggen vóór de geboorte, of uiterlijk bij de geboorteaangifte (let op: hierbij moeten beide ouders in persoon aanwezig zijn!). 
Bent u niet met elkaar gehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap, dan legt u de keuze vast bij het opmaken van de erkenningsakte. Een erkenningsakte met naamskeuze kan vóór de geboorte opgemaakt worden, tijdens de geboorteaangifte (let op: beide ouders moeten hierbij in persoon aanwezig zijn!), of na de geboorteaangifte. De gekozen naam geldt vanaf het moment dat de erkenningsakte is opgemaakt.  
Legt u geen naamskeuze vast, dan bepaalt de wetgeving welke achternaam uw kind krijgt. Het hangt van uw gezinssituatie af welke achternaam dat is; die van de vader, van de moeder of van de duomoeder. Kijk voor meer informatie over achternamen op Rijksoverheid.nl

Volgende kinderen van u samen krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. 

Wie kan kiezen voor een gecombineerde achternaam?

De keuze voor een gecombineerde achternaam wordt mogelijk voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2024, die het eerste kind zijn van beide ouders. Tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of bij het erkennen van het kind kunnen ouders samen bij de gemeente hun voorkeur voor een gecombineerde achternaam opgeven. De keuze is eenmalig en geldt ook voor volgende kinderen.

Welke combinaties zijn mogelijk?

Mensen hebben verschillende typen achternamen. De meeste mensen hebben een enkele achternaam maar het komt ook voor dat iemand nu al een dubbele achternaam heeft. In dat geval worden deze namen gezien als 1 achternaam. De gecombineerde achternaam wordt zonder streepje ertussen geschreven. We geven een aantal voorbeelden van de mogelijkheden met een gecombineerde achternaam (pdf, 626 kB). 

Wat zijn de mogelijkheden bij een adoptiekind?

Bij adoptie zijn er andere combinaties mogelijk. Als de (adoptie)ouders voor hun eerste kind hebben gekozen voor de achternaam van een van hen of voor een combinatie daarvan, dan kan een volgend adoptiekind die naam ook krijgen. Zij kunnen daarnaast kiezen voor de oorspronkelijke naam van het adoptiekind. Tenslotte kunnen zij (een deel van) de oorspronkelijke achternaam van het adoptiekind combineren met de eerder gekozen achternaam van een van hen beiden. Verschillende adoptiekinderen in het gezin kunnen dus dezelfde achternaam hebben, of verschillende achternamen. Bekijk een voorbeeld van de keuzemogelijkheden (pdf, 626 kB).

Wat is het maximaal aantal namen dat doorgegeven kan worden? 

Er zit een maximum van twee naamdelen aan deze regeling. Als personen met een gecombineerde achternaam zelf kinderen krijgen dan kunnen zij in totaal voor deze kinderen ook maximaal twee naamdelen kiezen. Er zullen dan naamdelen vervallen om tot de gecombineerde achternaam te komen.

Overgangsregeling voor kinderen die geboren zijn op of na 1 januari 2016

Als het oudste kind op of na 1 januari 2016 is geboren, kunnen ouders gebruik maken van een overgangsregeling. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 alsnog een gecombineerde achternaam kiezen voor hun kinderen. De ouders kiezen samen welke namen zij doorgeven en in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders. Deze overgangsregeling geldt tot 1 januari 2025.
U regelt de naamskeuze bij de gemeente. Dit kost € 75 voor het eerste kind en € 50 voor elk volgend kind.