Ga naar de inhoud

Voorwaarden om kind te erkennen

Bij erkenning van een kind gelden de volgende regels

  • U bent 16 jaar of ouder
  • U heeft toestemming nodig van de moeder
  • Is het kind 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar heeft u alleen toestemming van het kind nodig.
  • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
  • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
  • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan is het belangrijk te onderzoeken welk recht van toepassing is. Vraag informatie of advies bij de gemeente.