Ga naar de inhoud

Tarieven begraven

Jaarlijks stelt de gemeenteraad de leges voor de begraafplaatsen vast. In de leges voor de uitgifte van een particulier graf zijn ook de kosten voor het grafonderhoud, het onderhoud van de begraafplaats en de vergunning voor het plaatsen van een grafmonument opgenomen.
Naast deze grafrechten, die voor 20 of 30 jaar afgesloten kunnen worden, zijn voor elke bijzetting begraafkosten verschuldigd.

In het tarievenoverzicht begrafenisrechten 2024 (pdf, 109 kB) leest u wat de tarieven zijn.