Ga naar de inhoud

Urnengraf of urnennis

U kunt er voor kiezen de as in een urn te plaatsen in een urnenmuur, (bij) te zetten in een urnengraf, of bij te zetten in een gewoon graf.

Urnenmuur

Dit een plek in een muur voor het bewaren van urnen met crematie-as. Een plek in de urnenmuur biedt plaats aan maximaal 2 asbussen en kunt u ‘kopen’ voor 20 of 30 jaar. U kunt deze periode met 10 jaar te verlengen.
De algemene begraafplaats in Hall beschikt niet over een urnenmuur.

Urnengraf

Dit is een klein graf waarin urnen (bij)gezet kunnen worden. Een urnengraf biedt plaats aan maximaal 3 asbussen en kunt u ‘kopen’ voor 20 of 30 jaar. U kunt deze periode met 10 jaar verlengen.

As begraven

Crematie-as kunt u bijzetten in een gewoon graf, met of zonder urn. Hierin is plaats voor maximaal 3 asbussen. Een graf kunt u ‘kopen’ voor 20 of 30 jaar. U kunt deze periode met 10 jaar te verlengen.

Wilt u de as verstrooien?

Op de begraafplaatsen in Brummen en Eerbeek is een strooiveld aanwezig waar de as verstrooid kan worden. Meer informatie hierover kunt u bij ons opvragen.
Maar ook in de openbare ruimte of op privéterreinen kunt u as verstrooien. We spreken dan over ‘incidentele asverstrooiing’. Daar heeft u in onze gemeente geen ontheffing voor nodig. Er gelden wel regels aan incidentele asverstrooiingen.

Verstrooiing van as op een begraafplaats

De medewerkster van de begraafplaatsadministratie overlegt samen met u (of uw begrafenisondernemer) wat u wilt en uw rol daarbij. Aandacht voor u, rust en waardigheid staan voorop. In aanwezigheid van een medewerker van de begraafplaats mag u zelf de as verstrooien. Neemt u vooraf contact op met de gemeente.

Incidentele asverstrooiing

Wilt u zelf in de openbare ruimte of op privéterrein de as verstrooien dan gelden de volgende regels:

  • verstrooien in de openbare ruimte mag, maar niet: 
    - op verharde delen
    - op gemeentelijke begraafplaatsen
    - als het hinder of overlast veroorzaakt voor derden
  • verstrooien op een privéterrein mag alleen als de eigenaar hier toestemming voor gegeven heeft

Er zijn meer mogelijkheden wat u met de as van een dierbare kunt doen. Uw uitvaartondernemer kan u daar meer over vertellen.

Reserveren (urnen)graven/urnennis

U kunt een graf/nis reserveren. U sluit dan grafrechten af voor een periode van 20 of 30 jaar. Voor het reserveren van een graf kunt u contact opnemen met ons.