Ga naar de inhoud

Jeugbeleid

Welke plek nemen jongeren in onze gemeente in? Waar kunnen jongeren op een prettige en veilige manier leeftijdsgenootjes ontmoeten? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jong en van elkaar leren en daarmee hun talenten kunnen ontwikkelen?

Met het koersdocument Jeugd- en Jongerenbeleid 'Jongeren, geef ze de ruimte' (pdf, 112 kB) heeft het gemeentebestuur hierop een antwoord gevonden. De raad heeft het document in 2015 unaniem vastgesteld. Het koersdocument is uitgewerkt in negen thema's. Per thema zijn vervolgens acties beschreven in een apart uitvoeringsprogramma (pdf, 237 kb).

Talenthouse

Stichting Welzijn Brummen (SWB) voert in opdracht van de gemeente Brummen het jongerenwerk in de gemeente uit. SWB doet dit volgens de Talenthouse-benadering. Uitgangspunt hierbij is een positieve benadering van jongeren en het stimuleren van hun talenten. De jongerenwerkers zijn vaak op straat te vinden of in het jongerencentrum Base aan het Graaf van Limburg Stirumplein 5 in Brummen. 

Lees meer over de activiteiten in het werkplan Talenthouse 2017 (pdf, 425 kB).

Heeft u nog vragen over het Talenthouse? Neem dan contact op met jongerenwerker Sjoerd Botschuijver. Hij is te bereiken via s.botschuyver@welzijnbrummen.nl of op 06 10 828 955.

Heeft u nog vragen over het Talenthouse?

Neem dan contact op met jongerenwerker Sjoerd Botschuijver. Hij is te bereiken via s.botschuyver@welzijnbrummen.nl of op 06 10 828 955.