Ga naar de inhoud

Inburgeren

Als u een verblijfsvergunning hebt gekregen, kunt u verplicht worden in te burgeren. Om aan te tonen dat u ben ingeburgerd, moet u het inburgeringsexamen doen. Lees meer op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Participatieverklaringstraject

Om aan de inburgeringsplicht te voldoen, moet u het participatieverklaringstraject (PVT) succesvol afronden. Doel hiervan is om kennis te maken met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving.

Als u inburgeringsplichtig bent (maar geen asielmigrant) moet u zich voor het participatieverklaringstraject melden bij de gemeente Brummen. De gemeente heeft een administratieve rol. Het participatieverklaringstraject volgt u bij Stichting Welzijn Brummen. De procedure ziet er als volgt uit:

  • U maakt een afspraak bij Burgerzaken (0575-56 82 33)
  • U betaalt tijdens de afspraak € 150
  • U ontvangt als bewijs van betaling twee kassabonnen
  • U stuurt een kassabon naar DUO (om € 150 terug te krijgen)
  • U meldt zich met de andere kassabon voor het participatieverklaringstraject bij Stichting Welzijn Brummen (Graaf van Limburg Stirumplein 5 in Brummen of 0575-561988)