Ga naar de inhoud

Belastingen via Tribuut

Tribuut regelt de gemeentebelastingen in gemeente Brummen. Dit betekent dat u uw aanslag voor gemeentebelastingen van Tribuut ontvangt. Denk hierbij aan belastingen zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting en de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken). Op de website van Tribuut staat meer informatie over de aanslagen en tarieven.

Contact

Voor meer informatie of vragen over de gemeentebelastingen neemt u contact op met Tribuut. U kunt Tribuut bereiken via 055 - 580 22 22 of stuur een e-mail naar info@tribuut.nl

Bezwaar maken 

Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag, heffing of waardebepaling? Dat kan via de website van Tribuut. Komt u er niet uit? Neem dan telefonisch contact op met Tribuut.

Moeite met betalen? 

Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentbelastingen, omdat u een bijstandsuitkering of ander minimum inkomen en weinig tot geen spaartegoeden heeft. Kijk bij Werk en inkomen en vul dan het formulier ‘Meedoen in Brummen’ in om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Bij vragen kan het Team Voor Elkaar van de gemeente Brummen u helpen. Bel 0575-568 568 op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur. Of mail: info@teamvoorelkaar.nl

Waarom Tribuut? 

Tribuut is het belastingcentrum voor alle inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst, Zutphen en Brummen. Tribuut verzorgt het centraal innen van alle gemeentelijke belastingen voor deze gemeenten, zoals hondenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting. Ook de bepaling van de WOZ-waarde verloopt via Tribuut. De samenwerking levert de deelnemende gemeenten voordelen op. Er is één organisatie waar inwoners, bedrijven en instellingen terecht kunnen met vragen over gemeentebelastingen en WOZ. Het voeren van één administratie en het werken met één belastingsysteem is bovendien efficiënter. De deelnemende gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven en het maken van verordeningen.