Ga naar de inhoud

Economisch beleid

Brummen wil een actief economisch beleid voeren met als missie en visie een toekomstbestendige lokale economie met een kwalitatief en kwantitatief goed vestigingsklimaat.

Uitgangspunten daarbij vormen die onderdelen die betrekking hebben op ondernemers, zoals beschreven in een aantal strategische beleidsstukken:

  • Toekomstvisie Brummen 2030
  • Ruimtelijk Economische Visie Eerbeek
  • Programmaplan ‘Ruimte voor Eerbeek’
  • Masterplan ‘Brummen’
  • Toeristisch recreatieve Visie (i.o.)

Ondernemersfondsen

De bekendheid van de ondernemersfondsen neemt steeds meer toe en dan met name de Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Een bijkomend voordeel van de BIZ is dat ondernemers samen moeten gaan werken en dat komt de lokale economie altijd ten goede.

Daarnaast kennen we inmiddels een ondernemersfonds in de vorm van een BIZ-model voor de kern Eerbeek en kijken we in hoeverre een BIZ-model ook voor de kern Brummen wenselijk is.