Ga naar de inhoud

Kabels en leidingen

Voor het aanleggen, verleggen of verwijderen van ondergrondse kabels en leidingen in de openbare grond hebben telecomaanbieders en nutsbedrijven (netbeheerders) een instemmingsbesluit of vergunning nodig. Kabels of leidingen van particulieren mogen niet in de openbare grond aangebracht worden. 

Hoe aan te vragen

Vergunningen, instemmingsbesluiten en meldingen kunt u aanvragen op de website mijn.moorwerkt.nl.

Kosten

De legeskosten voor een aanvraag vindt u in de Tarieventabel. Het is mogelijk dat we ook degeneratiekosten in rekening brengen. Deze kosten zijn vastgelegd in de Schaderegeling ingravingen Brummen.

Wet- en regelgeving

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.