Ga naar de inhoud

Discriminatie melden

Artikel 1 van de grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Een gevoel van of aanraking met discriminatie kan op veel verschillende manieren bestaan. Blijf er niet alleen mee lopen.

  • Voelt u zich gediscrimineerd of bent u getuige geweest van discriminatie? Laat het weten!
  • U kunt een melding doen of een klacht indienen bij het onafhankelijke antidiscriminatie-bureau Art.1 Noord- en Oost-Gelderland (NOG). Ook te bereiken via info@art1no-gelderland.nl of via 0900 235 43 54.
  • NOG handelt een melding samen af met degene die de melding gemaakt heeft. Zo kan je bijvoorbeeld informatie en advies krijgen, ondersteuning ontvangen of helpen ze je zelfs bij een bemiddeling tussen klager en beklaagde.
  • Meer informatie vindt u op discriminatie.nl