Ga naar de inhoud

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning kunt regelen. Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn dat hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. In de Jeugdwet gaat het om persoonlijke verzorging, begeleiding, kortdurend verblijf en de voormalige provinciale jeugdzorg en GGZ, waaronder pleegzorg en verblijf.

Hulp in natura of pgb

U kunt de gemeente vragen voor u zorg, begeleiding of ondersteuning te regelen. Dat heet ‘zorg in natura’. Kiest u voor een pgb? Dan regelt u alles zelf en heeft u dus de vrijheid om zorg of ondersteuning in te kopen. Met het pgb koopt u in bij een professionele zorgverlener, een zzp’er of iemand uit uw eigen sociale netwerk. Bijvoorbeeld ouders, een familielid of buren.

Voorwaarden

Voor een pgb van de gemeente heeft u een beschikking nodig op basis van de Wmo of de Jeugdwet. Dat is een officiële brief van de gemeente waarin het besluit staat dat u recht heeft op ondersteuning. U moet ook in staat zijn om het budget zelf te beheren, zelf zorg in te kopen, zorgverleners aan te sturen en de kwaliteit te bewaken. U mag iemand machtigen om dit voor u te doen. De zorg die u inkoopt moet passen bij uw persoonlijke situatie en bij wat u wilt bereiken.

PGB-Plan

U maakt met de gemeente afspraken over de ondersteuning die u nodig heeft en wat u met die ondersteuning wilt bereiken. Deze afspraken leggen we vast in een PGB-plan. Daarin staat bijvoorbeeld hoe u de zorgt regelt, bij wie u de zorg inkoopt met het pgb en wat het resultaat moet zijn.

Uitgaven en betalingen

De gemeente maakt uw pgb over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s). U kunt uw saldo en betalingen bekijken op de website van de SVB via 'Mijn PGB'. Voor het beheer van uw budget heeft de SVB de zorgovereenkomst(en) nodig.

Bestedingen

U moet het pgb besteden aan de ondersteuning waarvoor het is bedoeld.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u een deel van de zorgkosten zelf moet betalen. Dat noemen we de ‘eigen bijdrage’. U betaalt de eigen bijdrage over elke dag dat u zorg ontvangt tot de dag dat deze stopt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Hoe en wanneer u moet betalen leest u vinden op de website Centraal Administratiekantoor (CAK). Op deze website kunt uw een proefberekening maken.
U ontvangt ook elke 4 weken de rekening van het CAK. Voor een pgb vanuit de Jeugdwet betaalt u géén eigen bijdrage.