Ga naar de inhoud

Samen houden we zorg en ondersteuning betaalbaar

De gemeente Brummen werkt aan een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven in het sociaal domein. Zodat we ook in de toekomst zorg kunnen bieden én betalen voor wie het echt nodig heeft. Het betekent dat we zuinig moeten omgaan met de middelen die we hebben. Daarom beoordelen we elke vraag kritisch. En kijken we altijd eerst wat u zelf kunt doen. Alleen of met de mensen om u heen. Zo houden we samen zorg en ondersteuning betaalbaar.

Team Voor Elkaar beantwoordt uw vragen over:

U krijgt advies over welke ondersteuning het beste bij u past. Team Voor Elkaar werkt hierbij volgens het leefringenmodel.

Leefringenmodel

Het leefringenmodel gaat uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners. Wat kunt u zelf doen om het probleem op te lossen? Is dat niet voldoende, dan kijken we naar het sociaal netwerk. Bijvoorbeeld naar wat uw partner, kinderen en andere familieleden of vrienden kunnen doen. Soms is uw netwerk te klein of kunnen bekenden niet structureel en langdurig helpen. Dan kijken we of een algemene voorziening uitkomst biedt. Zo kan een ontmoetingsplaats of vereniging een oplossing zijn als u zich eenzaam voelt. Is dat niet voldoende? Dan kan de gemeente een maatwerkvoorziening inzetten. Dit is een oplossing speciaal afgestemd op wat u nodig heeft. Denk aan een woningaanpassing, speciaal vervoer of specifieke begeleiding.

Contact met Team Voor Elkaar

U kunt Team Voor Elkaar elke werkdag bellen van 9.00 tot 12.00 uur op 0575-568 568. Mailen kan ook: info@teamvoorelkaar.nl. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Het Team voor Elkaar houdt op dinsdag en donderdag spreekuur in Eerbeek (Tjark Riksgebouw, Derickxkamp 2a) en op woensdag in Brummen (Plein 5). Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u bellen naar 0575-568 568 voor het maken van een afspraak.