Ga naar de inhoud

Aanvragen van uitvoeringsbudget in het kader van het lokaal preventieakkoord gemeente Brummen

Preventieakkoord

Sinds juni 2021 zijn we een lokaal preventieakkoord ‘Samen gezond in de gemeente Brummen’ (pdf, 3MB) rijker. In dit akkoord is een aantal thema’s en acties opgenomen. De komende tijd gaan we hieraan uitvoering geven om zo de gezondheid van onze inwoners te bevorderen. Al 20 organisaties hebben het akkoord getekend en inmiddels hebben meer organisaties zich gemeld om hun steentje bij te dragen. 

Thema’s

De thema’s van het preventieakkoord zijn:

 • Gezond opgroeien
 • Gezonde werkvloer
 • Gezond ouder worden

Uitvoering

Organisaties en/of inwoners worden opgeroepen om met één of meerdere acties aan de slag te gaan en op deze manier bij te dragen aan de gezondheid van onze inwoners. Indien nodig, is hiervoor uitvoeringsbudget beschikbaar. Dit is een bedrag van € 20.000 per jaar voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Om aanspraak te maken op een deel van het uitvoeringsbudget moet u een aanvraag doen. 

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • De activiteit moet aansluiten bij minimaal één van de thema’s uit het preventieakkoord.
 • Er moet sprake zijn van een samenwerking met meerdere partijen om de activiteit te organiseren.
 • Er moet duidelijk gemaakt worden hoe de activiteit in de toekomst – zonder aanvullende financiering vanuit het preventieakkoord – door kan gaan (toekomstbestendig, geen eenmalige activiteiten).

Aanvraagformulier

Voor het doen van een aanvraag kunt u dit formulier (Word) gebruiken. U kunt het ingevulde formulier en eventuele bijlagen toezenden naar één van de kerngroepleden (zie verderop).

Indiening aanvragen

De aanvragen kunt u indienen op de volgende momenten:

 • vóór 1 juli 2022
 • vóór 15 september 2022
 • vóór 15 november 2022
 • vóór 1 februari 2023
 • vóór 1 mei 2023
 • vóór 1 juli 2023
 • vóór 15 september 2023

Kerngroep

Er is een kerngroep van organisaties uit de gemeente Brummen - allemaal ondertekenaars van het akkoord - die de aanvragen beoordeelt op basis van genoemde criteria. Zij kijken ook naar spreiding op de thema’s en over de kernen. 

Vragen?

Neem gerust contact op met één van de kerngroepleden: