Ga naar de inhoud

Kunst en cultuur

In de gemeente Brummen is veel te beleven op het gebied van kunst en cultuur. Uiteenlopende verenigingen en clubs organiseren elk jaar diverse activiteiten. Ook zijn er volop nieuwe en eenmalige initiatieven. Als gemeente vervullen wij hierin een faciliterende en ondersteunende rol. In de Cultuurvisie 2024-2034 met de titel ‘Cultuur verbindt ons allemaal’ ziet u hoe wij hier invulling aan geven.

Culturele Stichting

De Culturele Stichting stimuleert en faciliteert niet-commerciële activiteiten op het gebied van cultuur binnen de grenzen van onze gemeente. Hiervoor ontvangt de Culturele Stichting jaarlijks een gemeentelijke subsidie. Er zijn jaarlijkse activiteiten (zoals concerten, literaire lezingen, films en exposities) die door de werkgroepen van de Culturele Stichting worden georganiseerd. Daarnaast zijn er ook geregeld nieuwe initiatieven die zij financieel of anderszins kunnen ondersteunen. Hebt u een goed idee op cultureel gebied? Dan kunt u via de Culturele Stichting ondersteuning aanvragen. Op www.brummen.cultuur.nl vindt u alle informatie over de culturele agenda, ondersteuning op diverse gebieden en overig cultureel nieuws.

Dorpsdichter

De Culturele Stichting heeft per 1 juni 2024  Annemarie Visser uit Brummen voor een periode van twee jaar benoemd tot dorpsdichter van de gemeente Brummen. Onze dorpsdichter maakt circa zes keer per jaar over bijzondere en belangrijke gebeurtenissen een gedicht voor onze gemeente. De gedichten van de dorpsdichter kunt u lezen op de website van de Culturele Stichting gemeente Brummen.

Culturele prijs

De Culturele Stichting kent in principe elke twee jaar de Culturele Prijs van de gemeente Brummen toe. De Werkgroep ´Culturele Prijs´ organiseert nominaties, voordracht en de feestelijke uitreiking van de Culturele Prijs. Het doel is om kandidaten, die als individu of groep een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het culturele leven, te eren of in het zonnetje te zetten. Ook aankomend talent kan voorgedragen worden ter aansporing voor een mooie culturele toekomst.

Kunstwerken in de openbare ruimte

In onze gemeente kunt u veel kunstwerken bewonderen. Die vindt u op verschillende openbare plaatsen. Zo staat in iedere kern van onze gemeente een werk van kunstenaar Ralph Lambertz. Deze werken vormen samen een serie, met kenmerken van de plaats waar ze staan. In Eerbeek staan enkele kunstwerken die verwijzen naar de voor het dorp zo belangrijke papierindustrie. Zo kunt u bijvoorbeeld op het Stuijvenburchplein de beeldengroep van de ´Papierschepper´ vinden, die daar sinds 2016 staat. 
Veel inwoners houden zich bezig met beeldende kunst. Zij zijn gedeeltelijk verenigd in de Kunstkring Brummen en Stichting Art Brummen. Wanneer u door het prachtige landschap van onze gemeente fietst, kunt u werken van verschillende kunstenaars bekijken tijdens de Open atelierdagen en de kunst- en fietsroute. Uitgebreide informatie vindt u op www.-art.brummen.nl.

Kunst in de hal

De werkgroep ´Kunst in de hal´ organiseert kunstexposities in het gemeentehuis in Brummen. Het openbare karakter van het vernieuwde gemeentehuis heeft hierin een functie. Er vinden jaarlijks circa vier exposities plaats waarvoor kunstenaars uit de regio Brummen/Eerbeek worden uitgenodigd. Er wordt geprobeerd om alle kunstzinnige disciplines aan bod te laten komen. De exposities zijn te zien in de hal van het gemeentehuis, links van de receptie. Bezoekers van het gemeentehuis kunnen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis de expositie bekijken. Belangstellende kunstenaars die willen exposeren kunnen contact opnemen met annie@elissen.com van de werkgroep ´Kunst in de Hal'.

De combinatiefunctie Cultuur

Cultuureducatie is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Onze twee combinatiefunctionarissen ´cultuur´ zorgen in samenwerking met de basisscholen in onze gemeente voor een passend jaarlijks cultuurprogramma. Hierdoor maken kinderen op basisscholen kennis met de verschillende disciplines tijdens allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. In samenwerking met de muziekverenigingen worden muzieklessen op scholen verzorgd. Deze muzieklessen stimuleren kinderen om actief muziek te maken. De combinatiefunctionarissen ´cultuur´ zijn werkzaam bij Stichting Welzijn Brummen. De buitenschoolse activiteiten die via verenigingen en clubs aangeboden worden op het gebied van kunst, cultuur en sport zijn te vinden op www.brummennaschooltijd.nl

Bibliotheken Brummen en Eerbeek

De Bibliotheek heeft twee vestigingen in de gemeente Brummen, namelijk in Brummen en Eerbeek. De Bibliotheek is de plek voor ontmoeting waar iedereen welkom is. Voor jong en oud is gelegenheid om te leren, te werken en te lezen. Jongeren worden mediawijs gemaakt en ouderen leren omgaan met de computer en iPad. En mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal kunnen hulp krijgen bij het Taalhuis. Naast de uitgebreide collectie boeken is het natuurlijk ook mogelijk om inspiratie op te doen, bij een lezing, boekpresentatie, een film of interessante workshop. Kijk voor de openingstijden en de actuele activiteiten van de Bibliotheek op www.bibliotheekbrummenvoorst.nl

Lokale omroep

Stichting RTV Veluwezoom is onze lokale omroeporganisatie. De studio en kantoorruimte van RTV Veluwezoom is gevestigd op de bovenverdieping van sporthal `De Bhoele´ in Eerbeek. Het Commissariaat voor de Media heeft besloten om RTV Veluwezoom tot juli 2023 aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Brummen. De lokale omroep werkt samen met lokale omroepen in de buurgemeenten en verzorgt momenteel het streamen van de digitale raadsvergaderingen in de gemeente Brummen. Op de website van voorst-veluwezoom vindt u informatie over de lokale omroep, programmering en de programma´s die worden uitgezonden.