Ga naar de inhoud

WaardeVOL Brummen

Provincie Gelderland neemt de leiding bij WaardeVOL Brummen

In het voorjaar van 2023 hebben de partners binnen de samenwerkingsovereenkomst: Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, Natuurmonumenten en Gemeente Brummen, geconstateerd dat WaardeVOL Brummen door onder meer de ambities, wensen, taken, doelen en bijkomende opgaven een te complex project was geworden. De uitvoering liep daarnaast achter op de planning en de kosten werden door het waterschap hoger begroot dan vooraf ingeschat.

Daarom heeft de stuurgroep afgesproken dat elke partner afzonderlijk binnen het eigen bestuur zou peilen of er draagvlak was voor het beĆ«indigen van de Samenwerkingsovereenkomst WaardeVOL Brummen. Op 3 november heeft het Waterschap op eigen initiatief een communicatiebericht verstuurd met de aankondiging dat WaardeVOL Brummen stopt. De Provincie Gelderland zal een regierol op zich nemen bij de start van een nieuw project. Dat nieuwe project heeft als doel het uitvoeren van het beheerplan Natura 2000 Landgoederen Brummen. 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Brummen staat nog steeds achter de doelen en uitgangspunten van het schetsontwerp van WaardeVOL Brummen en zal binnen het nieuwe project opnieuw samenwerken met de andere organisaties. De projectpartners denken momenteel verschillend over de manier waarop het project verder moet. Het college blijft bewonersparticipatie in ieder geval ook bij het nieuwe project als essentieel beschouwen. Over de vorm van het nieuwe project zal de provincie Gelderland een communicatiebericht sturen.