Ga naar de inhoud

Gegevens in de BRP bekijken/gegevens in de BRP aanpassen

Wilt u weten hoe uw naam, geboortedatum of andere persoonsgegevens zijn geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP)? Deze kunt u zelf bekijken. Heeft u kinderen onder de 18? Dan mag u hun gegevens ook bekijken. Dat mag ook als u verzorger met ouderlijk gezag bent.  

Hoe kunt u uw persoonsgegevens in de BRP bekijken?

Dat kan door in te loggen op MijnOverheid.nl. Of vraag bij uw gemeente na hoe uw persoonsgegevens in de BRP staan geregistreerd. Maak hiervoor een afspraak. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen naar de afspraak.

Kloppen uw gegevens niet in de BRP? 

Vraag de gemeente dan om ze aan te passen. Maak hiervoor een afspraak. In sommige gevallen kunnen de gegevens ambtshalve verbeterd worden. In sommige gevallen moet u bewijsstukken meenemen waaruit de juiste gegevens blijken. Neem daarom eerst contact op met de gemeente om te bespreken wat er nodig is om de gegevens te kunnen aanpassen.

Nieuw identiteitsbewijs bij aanpassen gegevens

U heeft een nieuw identiteitsbewijs nodig als u een van deze gegevens aanpast:  

  • uw voornaam;
  • uw achternaam;
  • uw geboortedatum;
  • uw geslacht.

Uw oude paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument geldt niet meer zodra de gemeente een van deze gegevens heeft aangepast. Zorg in dat geval dat u zo snel mogelijk een nieuw identiteitsbewijs aanvraagt. U betaalt in de meeste gevallen zelf de kosten voor een nieuw identiteitsbewijs.