Ga naar de inhoud

Uittreksel of akte aanvragen

Een akte uit de burgerlijke stand vraagt u op bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. 

Digitaal aanvragen

Klik op het product dat u digitaal wilt aanvragen:

Let op!

Er zijn websites die aanbieden om voor u een uittreksel bij ons op te vragen, maar daar moet u extra voor betalen. Wij werken niet met andere partijen samen. Het is sneller, veiliger en goedkoper om uw uittreksel rechtstreeks bij ons aan te vragen. Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig en u betaalt alleen de kosten voor het uittreksel + de portokosten.
 

Let op!

Een afspraak maken bij de gemeente is altijd gratis. Er zijn websites die aanbieden om voor u een afspraak met ons te maken, maar daar moet u voor betalen. Wij werken niet met andere partijen samen. Via de knop 'afspraak maken' kunt u gratis bij ons een afspraak maken.  

Soorten akten en uittreksels

Van geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden maakt de burgerlijke stand een akte op. Een afschrift uit de Burgerlijke Stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Voor het buitenland hebt u meestal een internationaal uittreksel nodig. Informeer hiervoor bij de instantie die om het afschrift of uittreksel vraagt.

Een uittreksel BRP (voorheen: GBA) is een officiële verklaring uit de Basisregistratie Personen waaruit uw naam, adres en woonplaats blijken. U kunt een uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Speciale uittreksels zijn onder andere:

  • Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita (voor gebruik in buitenland);
  • Bewijs van ongehuwd geregistreerd staan;
  • Bewijs van Nederlanderschap.

Bewijs van in leven zijn

Voor het bewijs van in leven zijn bestaan 2 modellen:

  • Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland. U kunt dit uittreksel aanvragen aan de balie. Maak hiervoor een afspraak. 
  • Het bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) dat ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in Nederland en het buitenland. Dit model moet u persoonlijk aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

Kosten

  Tarief 2024
Uittreksel BRP € 10,20
Afschrift van een akte € 16,60
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 29,00
Attestatie de Vita € 16,60

Een bewijs van in leven zijn kost € 16,60, tenzij u een brief van uw pensioenfonds kunt laten zien, waaruit blijkt dat u het bewijs van in leven zijn moet overleggen. In dat geval kunt u het bewijs van in leven zijn kosteloos verkrijgen.