Ga naar de inhoud

Uittreksel of akte aanvragen

Een akte uit de burgerlijke stand vraagt u op bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Hiervoor maakt u een afspraak.

Digitaal aanvragen

Dienstverlening beperkt vanwege Coronavirus

De maatregelen tegen het coronavirus zijn voor de periode van 15 december 2020 tot en met (tenminste) 20 april 2021 extra aangescherpt. Daarom is onze dienstverlening momenteel aangepast. Het gemeentehuis is open, maar alleen op afspraak. Onze digitale afsprakenagenda is tijdelijk niet beschikbaar. Een aantal producten, zoals verhuisaangifte of het aanvragen van een uittreksel, kunt u digitaal regelen via onze website met uw Digid. Wilt u een afspraak maken voor een product van burgerzaken dat niet digitaal afgehandeld kan worden? En kan uw afspraak niet uitgesteld worden tot na 20 april? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via ons algemene nummer 0575-568 233.

Soorten akten en uittreksels

Van geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden maakt de burgerlijke stand een akte op. Een afschrift uit de Burgerlijke Stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Voor het buitenland hebt u meestal een internationaal uittreksel nodig. Informeer hiervoor bij de instantie die om het afschrift of uittreksel vraagt.

Een uittreksel BRP (voorheen: GBA) is een officiële verklaring uit de Basisregistratie Personen waaruit uw naam, adres en woonplaats blijken. U kunt een uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Speciale uittreksels zijn onder andere:

  • Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita (voor gebruik in buitenland);
  • Bewijs van ongehuwd geregistreerd staan;
  • Bewijs van Nederlanderschap.

Bewijs van in leven zijn

Voor het bewijs van in leven zijn bestaan 2 modellen:

  • Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland. U kunt dit uittreksel aanvragen aan de balie. Maak hiervoor een afspraak. 
  • Het bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) dat ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in Nederland en het buitenland. Dit model moet u persoonlijk aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

Dienstverlening beperkt vanwege Coronavirus

Vanwege het Corona-virus is onze dienstverlening momenteel aangepast. Daarom is onze digitale agenda tijdelijk niet beschikbaar. Een aantal producten, zoals verhuisaangifte of het aanvragen van een uittreksel, kunt u digitaal regelen via onze website met uw Digid. Wilt u een afspraak maken voor een product van burgerzaken dat niet digitaal afgehandeld kan worden? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via ons algemene nummer 0575-568 233.

Kosten

  Tarief 2021
Uittreksel BRP € 9,45
Afschrift van een akte € 14,00
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 24,60
Attestatie de Vita € 14,00

Een bewijs van in leven zijn kost € 9,45, tenzij u een brief van uw pensioenfonds kunt laten zien, waaruit blijkt dat u het bewijs van in leven zijn moet overleggen. In dat geval kunt u het bewijs van in leven zijn kosteloos verkrijgen.