Ga naar de inhoud

Reisdocument voor vreemdelingen en voor vluchtelingen

Heeft u een geldige verblijfsvergunning, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in sommige gevallen een reisdocument voor vreemdelingen (vreemdelingenpaspoort) krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u van uw eigen land geen reisdocument krijgt. Bent u erkend als vluchteling, dan kunt u een reisdocument voor vluchtelingen (vluchtelingenpaspoort) krijgen. 
U kunt met het reisdocument voor vreemdelingen/vluchtelingen reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. U moet als u reist ook uw verblijfsvergunning meenemen.
Een reisdocument voor vreemdelingen/vluchtelingen kunt u in Nederland gebruiken als identiteitsbewijs. U vraagt deze reisdocumenten aan bij de gemeente.

Reisdocument voor vreemdelingen 

Wilt u een afspraak maken voor het aanvragen van een reisdocument voor vreemdelingen? Neem dan telefonisch contact op met een van de medewerkers van burgerzaken. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0575) 568 233 van 09.30-11.30 uur.

Voorwaarden

 • u kunt geen paspoort aanvragen bij de autoriteiten van het land van uw nationaliteit
 • u hebt een geldige verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of onbepaalde tijd 
 • u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) als inwoner van de gemeente Brummen

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst en in sommige situaties ook door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat u met bewijsstukken moet aantonen dat u geen paspoort kunt aanvragen bij de autoriteiten van het land van uw nationaliteit. 

Welke voorwaarden voor u precies gelden, en wat u moet meenemen naar uw afspraak, hoort u van de medewerker burgerzaken die met u een afspraak inplant.

Kosten en geldigheid

Reisdocument voor vreemdelingen kost € 63,40. Het document is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

Reisdocument voor vluchtelingen 

Maak voor het aanvragen van een reisdocument voor vluchtelingen een afspraak. Het aanvragen en ophalen doet u zelf. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Het reisdocument  ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

Let op!

Een afspraak maken bij de gemeente is altijd gratis. Er zijn websites die aanbieden om voor u een afspraak met ons te maken, maar daar moet u voor betalen. Wij werken niet met andere partijen samen. Via de knop 'afspraak maken' kunt u gratis bij ons een afspraak maken. 

Voorwaarden

 • u hebt als vluchteling geen paspoort van het land van uw nationaliteit 
 • u hebt een geldige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd 
 • u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) als inwoner van de gemeente Brummen

Meenemen

Neem het volgende mee als u een reisdocument voor vluchtelingen komt aanvragen:

 • Uw oude reisdocument;
 • Een goed lijkende pasfoto die maximaal zes maanden oud is en voldoet aan de pasfoto-eisen;
 • Uw geldige verblijfsvergunning;

Vraagt u een reisdocument aan voor uw minderjarige kind? Dan moet het kind meekomen bij zowel de aanvraag als het ophalen van het document. Breng daarnaast bij de aanvraag ook mee:

 • (kopie van) een geldig identiteitsbewijs van (beide) ouder(s) of gezaghebbende(n);
 • Een ingevulde verklaring van toestemming voor reisdocumenten (pdf, 219 kB) van (beide) ouder(s) of van degene(n) die het gezag over het kind hebben. 
   

Kosten en geldigheid

Het reisdocument vluchtelingen kost € 63,40 en is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.