Ga naar de inhoud

Duurzaamheid

Ruimte voor Eerbeek staat voor een economisch vitaal dorp, nu en in de toekomst. Met het oog op een gezonde leefomgeving willen we de energieneutraliteit en duurzaamheid in Eerbeek vergroten. Er zijn diverse projecten (ook onder de vlag van de samenwerking binnen Eerbeek Loenen 2030) om hier invulling aan te geven. Denk aan het stimuleren van electrisch (vracht)vervoer, een warmtenet en een waterrotonde. Meer hierover is de vinden op de website van Eerbeek-Loenen 2030 of deze gemeentelijke projectpagina.

Duurzaam water Eerbeek

De Nederlandse papierindustrie loopt wereldwijd voorop als het gaat om hergebruik van oud pa-pier. Maar papierfabrieken zoeken ook naar oplossingen om duurzaam om te gaan met water, de tweede belangrijke grondstof. De Eerbeekse papierfabrieken werken daarom bij de zuivering en recycling van hun afvalwater samen in Industriewater Eerbeek (IWE). Het streven is om 100% circulair te worden zodat geen grondwater meer hoeft te worden aan de Veluwe.

Zo werkt het

Vanaf het bedrijventerrein brengen leidingen het afvalwater naar IWE. Daar wordt het water ge-zuiverd. Daarnaast produceert IWE groen gas uit het afvalwater. Het gezuiverde water en het biogas gaan in retourleidingen terug om te worden toegepast in productieprocessen. 

Maar er gebeurt meer aan recycling. Uit het afvalwater worden ook droge zwavel, kalk, droog slib en bacteriekorrels gewonnen. Deze materialen vinden hun weg in de papierindustrie, de landbouw en zuiveringsinstallaties.

Bekijk deze website voor meer informatie.