Ga naar de inhoud

Duurzaamheid

Ruimte voor Eerbeek staat voor een economisch vitaal dorp, nu en in de toekomst. Met het oog op een gezonde toekomst willen we de energieneutraliteit en duurzaamheid in Eerbeek vergroten. Hierbij zijn projecten zoals duurzaam water Eerbeek en het Solarpark Stort Doonweg heel belangrijk.

Zonne-energie op voormalige stort Doonweg

Samen met de lokale groene energiecoöperatie BrummenEnergie maken wij ons sterk voor het opwekken van duurzame energie. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van een Solarpark op de voormalige stortplaats Doonweg in Eerbeek. Met flexibele zonnefolie willen we hier gebruik maken van zonne-energie. Op 24 juni 2016 is de proef officieel van start gegaan.

Duurzaam water Eerbeek

De Nederlandse papierindustrie loopt wereldwijd voorop als het gaat om hergebruik van oud papier. Maar papierfabrieken zoeken ook naar oplossingen om duurzaam om te gaan met water, de tweede belangrijke grondstof. De Eerbeekse papierfabrieken werken daarom bij de zuivering van hun afvalwater samen in Industriewater Eerbeek. Zo kunnen ze een groot deel van het gezuiverde water weer als proceswater gaan hergebruiken.

Zo werkt het

Tussen Industriewater Eerbeek BV (IWE) en Papierfabriek DS Smith (De Hoop) komen biogas- en proceswaterleidingen te liggen. Met deze nieuwe leidingen wordt het mogelijk om zowel biogas als het gezuiverde water direct te benutten bij papierfabriek DS Smith. Dit bespaart ongeveer 700.000 m3 water per jaar en reduceert de CO2-uitstoot met ongeveer 5.000 ton per jaar. Dit is vergelijkbaar met het energiegebruik van ongeveer duizend huishoudens.

Duurzaam water Eerbeek is een project van IWE en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling. Meer informatie vindt u op de website van IWE en Alliander DGO.