Ga naar de inhoud

Programmateam

Samen gaan we Eerbeek mooier maken. Daarvoor hebben we enthousiasme, passie voor Eerbeek, deskundigheid op allerlei gebieden, innovatiekracht en ondernemersgeest nodig. Als gemeente nemen we de regie op ons aan de hand van het programmaplan Ruimte voor Eerbeek. En om dit plan in de komende jaren daadwerkelijk tot een succes te maken werken we samen met inwoners, ondernemers, bedrijfsleven en vele partners waaronder de regio Stedendriehoek, omgevingsdienst Veluwe-IJssel, provincie Gelderland en Europa. Meer informatie over de nauwe samenwerking met Provincie en Industrie vindt u op deze pagina over Eerbeek Loenen 2030.

Binnen het gemeentelijke programmateam was Karlijn Looman van oktober 2022 tot december 2023 actief als programmamanager. Naast de omgevingsmanager centrum Eerbeek Ralph de Jong is ook Gert-Jan van Dijk (communicatie) een belangrijke aanspreekpunt. De diverse gebiedsopgaven worden aangestuurd door de programmaorganisatie. Ze kennen waar nodig een eigen projectplan. Hieronder een overzicht van eerste aanspreekpunten voor de verschillende projecten/deelopgaven:

  • Masterplan Centrumgebied: Ralph de Jong (gemeente)
  • Masterplan Eerbeekse Beek: Ralph de Jong (gemeente)
  • Woningbouw Lombok: Hans Noordman (gemeente)
  • Ontwikkeling Burgersterrein: Matthijs Harkema en Hans Noordman (gemeente)
  • Spoorzone: Matthijs Harkema en Hans Noordman (gemeente)
  • Loenenseweg 2a: Hans Noordman (gemeente)
  • Herinrichting De Wasacker: Hans Noordman (gemeente)

Projecten onder de vlag van Eerbeek-Loenen 2030

  • Inpassingsplan Folding Boxboard Eerbeek: Irma Bijker (provincie)
  • Wegennet Eerbeek-Loenen: Hans Noortman (gemeente) en vertegenwoordiger provincie
  • Energietransitie/Duurzaamheid: Kees Verspui (gemeente)

De gemeentelijke medewerkers zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33 en mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl.