Ga naar de inhoud

Programmateam

Samen gaan we Eerbeek mooier maken. Daarvoor hebben we enthousiasme, passie voor Eerbeek, deskundigheid op allerlei gebieden, innovatiekracht en ondernemersgeest nodig. Als gemeente nemen we de regie op ons aan de hand van het programmaplan Ruimte voor Eerbeek. En om dit plan in de komende jaren daadwerkelijk tot een succes te maken werken we samen met inwoners, ondernemers, bedrijfsleven en vele partners waaronder de regio Stedendriehoek, omgevingsdienst Veluwe-IJssel, provincie Gelderland en Europa. Meer informatie over de samenwerking met Provincie en Industrie vindt u op deze pagina over Eerbeek 2030.

Binnen het gemeentelijke programmateam is Pieter Bas Zwiers actief als programmamanager. Arjan Schulp (participatie) en Gert-Jan van Dijk (communicatie) zijn belangrijke aanspreekpunten. De diverse gebiedsopgaven worden aangestuurd door de programmaorganisatie. Ze kennen waar nodig een eigen projectplan en -organisatie, met een eigen stuurgroep en kernteam. Hieronder een overzicht van eerste aanspreekpunten voor de verschillende projecten/deelopgaven:

 • Het bestemmingsplan: Reinier Nooteboom, Marius ten Voorde en Alex Noordermeer
 • PlanMer/milieueffectrapportage: Reinier Nooteboom en Marius ten Voorde
 • Masterplan Centrumgebied: Pieter Bas Zwiers en Arjan Schulp
 • Logistiek centrum: Pieter Bas Zwiers
 • Inpassingsplan Mayr Melnhoff: Irma Bijker (provincie)
 • Verkeersontsluiting Eerbeek: Marjan Dengerink
 • Woningbouw schoollocatie Triangel: Linda Sprikkelman
 • Woningbouw schoollocatie de Enk: Linda Sprikkelman
 • Woningbouw schoollocatie C. van Leeuwen: Linda Sprikkelman
 • Eerbeekse Enk: Linda Sprikkelman
 • Masterplan Eerbeekse Beek: Arjan Schulp
 • Woningbouw Lombok: Linda Sprikkelman
 • Duurzaamheid: Kees Verspui

Allen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33 en mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl.