Ga naar de inhoud

Programmateam

Samen gaan we Eerbeek mooier maken. Daarvoor hebben we enthousiasme, passie voor Eerbeek, deskundigheid op allerlei gebieden, innovatiekracht en ondernemersgeest nodig. Als gemeente nemen we de regie op ons aan de hand van het programmaplan Ruimte voor Eerbeek. En om dit plan in de komende jaren daadwerkelijk tot een succes te maken werken we samen met inwoners, ondernemers, bedrijfsleven en vele partners waaronder de regio Stedendriehoek, omgevingsdienst Veluwe-IJssel, provincie Gelderland en Europa. Meer informatie over de nauwe samenwerking met Provincie en Industrie vindt u op deze pagina over Eerbeek Loenen 2030.

Binnen het gemeentelijke programmateam is Pieter Bas Zwiers actief als programmamanager. Arjan Schulp (participatie) en Gert-Jan van Dijk (communicatie) zijn belangrijke aanspreekpunten. De diverse gebiedsopgaven worden aangestuurd door de programmaorganisatie. Ze kennen waar nodig een eigen projectplan en -organisatie, met een eigen stuurgroep en kernteam. Hieronder een overzicht van eerste aanspreekpunten voor de verschillende projecten/deelopgaven:

  • Masterplan Centrumgebied: Pieter Bas Zwiers en Arjan Schulp (gemeente)
  • Masterplan Eerbeekse Beek: Arjan Schulp (gemeente)
  • Logistiek centrum: Tessy Busio en Nienke Koenders (beide provincie)
  • Inpassingsplan Mayr Melnhoff: Irma Bijker en Floor van Gaasbeek (provincie)
  • Verkeersontsluiting Eerbeek: Marjan Dengerink (gemeente), Max Schurink en Ronald van Osch (provincie)
  • Woningbouw Lombok: Linda Sprikkelman (gemeente)
  • Duurzaamheid: Kees Verspui (gemeente)

De gemeentelijke medewerkers zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer (0575) 56 82 33 en mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl.