Ga naar de inhoud

Wonen in Eerbeek

Als het gaat om wonen, willen we met Ruimte voor Eerbeek het woningaanbod verbeteren. Het motto hierbij is: de juiste woning op het juiste moment op de juiste plek.

In de woonvisie hebben wij samen met de woningstichtingen, huurdersverenigingen en ontwikkelaars de koers voor de komende jaren vastgelegd. In Eerbeek was jarenlang nauwelijks gebouwd. Dit heeft geleid tot een achterstand in zowel het totaal aantal woningen als woningen voor de specifieke doelgroepen, zoals starters, senioren en zorg. In Eerbeek is er behoefte aan 355 woningen. Daarvan willen wij ongeveer 175 woningen realiseren in het centrumgebied. Zo willen wij een impuls geven om het centrumgebied vitaal te houden. Met de keuze voor het voorkeursalternatief is ook woningbouw in het centrumgebied mogelijk. Bij de ontwikkeling en beoordeling van woningbouwplannen hanteren wij het ‘afwegingskader woningbouw’ (uitwerking duurzaamheidsladder).

Lombok

De woonwijk Lombok ten noorden van Eerbeek is de uitbreidingswijk in het dorp. De laatste vier jaar is invulling gegeven aan de uitbreiding van de wijk (Lombok-Zuid). 

In augustus 2018 ging de eerste fase in verkoop van de totaal circa 200 woningen die de nieuwbouwwijk Lombok-Zuid in Eerbeek omvat. Naast projectmatige woningen in verschillende prijsklassen en types, zijn er ook bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap aangeboden. De verkoop en de bouw van de in totaal 200 woningen verliep in een razend tempo. De bouw van de laatste fase, bestaande uit 36 woningen, start in het vierde kwartaal 2022. Ongeveer een jaar later is de wijk volledig gerealiseerd. 

Vrijkomende schoollocaties

Met de bouw van nieuwe clusterscholen kwamen er in de afgelopen jaren drie locaties vrij: de plekken waar de C. van Leeuwenschool, de Triangel en Enk waren gevestigd. Deze vrijkomende schoollocaties zijn ingezet voor woningbouw. In 2019 zijn de eerste contouren voor plannen voor deze ontwikkellocaties al vormgegeven. In 2020 zijn de plannen verder uitgewerkt. Op de betreffende locaties zijn zowel koop- als huurwoningen gerealiseerd.