Ga naar de inhoud

Wat gaan we de komende tijd doen?

Op dit moment wordt de bestuurlijke opdracht uitgewerkt in een onderzoekopzet (een Plan van Aanpak). Een concrete planning wordt opgenomen in dit plan.

Vooralsnog gaan we uit van de volgende stappen: 

April t/m augustus 2024

  • opstellen van een Plan van Aanpak (incl. uitwerking onderzoeksopzet)
  • opstellen van een communicatie- en participatieplan

September 2024

  • Bespreking en besluitvorming Plan van Aanpak door gemeenteraad 

September 2024 t/m begin 2025

  • Uitvoeren van diverse deelonderzoeken (oa bevragen inwoners, ondernemers en organisatie)
  • Inventariserende gesprekken met buurgemeenten

Februari t/m maart 2025

  • Afronden van het onderzoeksrapport en aanbieden aan gemeenteraad

Voor de zomer van 2025

  • Bespreking en besluitvorming door gemeenteraad