Ga naar de inhoud

Toekomstvisie Brummen 2035

De huidige toekomstvisie van de gemeente Brummen dateert uit 2013 (“Toekomstvisie 2030, innoveren met oude waarden”). Deze visie is toe aan vernieuwing. Gemeenteraad en college zijn van mening dat deze visie geactualiseerd moeten worden. Dit is ook verwoord in het Coalitieakkoord. Voordat we dit gaan oppakken willen we eerst een goed beeld hebben van de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Daarom wachten we eerst de uitkomsten van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst af. De verwachting is dat dit onderzoek in maart 2025 gereed is. In het voorjaar van 2025 kan de gemeenteraad dit rapport bespreken en er een besluit over nemen.

Het is dus de verwachting dat het proces om de toekomstvisie van de gemeente te actualiseren na het voorjaar 2025 opgepakt wordt.