Ga naar de inhoud

Aansprakelijk stellen gemeente, schade melden

Hebt u schade opgelopen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Hebt u een schade- of rechtsbijstandverzekering?

Bent u verzekerd voor de opgelopen schade of hebt u een rechtsbijstandverzekering? Neem het verder op met uw verzekeringsmaatschappij. Bent u niet verzekerd? Dan kunt u zelf de gemeente aansprakelijk stellen.

Let op: dat u de gemeente aansprakelijk kunt stellen betekent nog niet automatisch dat de gemeente ook aansprakelijk is.

Hoe stelt u de gemeente aansprakelijk?

Met een brief die u per post stuurt of mailt naar juridischezaken@brummen.nl.

Wat stuurt u mee?

U moet aantonen dat de gemeente aansprakelijk is voor uw schade. Stuur daarom alle gevraagde bewijsstukken mee. Zo kunnen we sneller en beter uw aanvraag beoordelen.

  • Foto’s van de situatie of het object dat de schade heeft veroorzaakt.
  • Foto’s van de locatie waar de schade is ontstaan.
  • Foto’s van de schade.
  • Ondertekende getuigenverklaringen (als er getuigen aanwezig zijn).
  • Een offerte voor herstel van de schade.
  • Is de schade veroorzaakt door een voertuig van de gemeente? Dan is een volledig ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht. 

Als u nog andere bewijsstukken heeft, bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie, stuur die bewijsstukken dan ook mee.

Wanneer hoort u van ons?

Zo snel mogelijk na ontvangst van uw schadeclaim nemen we contact met u op. Of u krijgt bericht van ons over de wijze van afhandeling. Bijvoorbeeld of wij uw claim hebben doorgezonden naar onze verzekeraar, of dat wij nog extra informatie nodig hebben. In beginsel krijgt u binnen 4 weken een definitieve schriftelijke beslissing. U hoort dan of wij vinden dat de gemeente aansprakelijk is voor de opgelopen schade.