Ga naar de inhoud

Brandveiligheid bouwwerken en tenten

Wilt u een gebouw (ver)bouwen? Dan moet het bouwwerk voldoen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Als het gebouw af is, moet het pand ook brandveilig gebruikt worden. Dit geldt niet alleen voor 'vaste' bouwwerken maar ook voor tijdelijk onderkomens, zoals tenten.

In de gemeente Brummen controleert niet de brandweer, maar de gemeente of de bouwplannen voldoen aan de eisen. Ook houdt de gemeente toezicht op de juiste inrichting en het brandveilig gebruiken van bouwwerken. 

Brandveilig bouwen 'vaste' bouwwerken

In het Bouwbesluit staat aan welke eisen u moet voldoen bij de bouw of verbouw van een pand.

Door deze eisen te volgen:
1. blijft een eventuele brand beheersbaar;
2. gebruikt u de juist materialen;
3. kunnen mensen het pand tijdig kunnen verlaten en de openbare weg bereiken;
4. kunnen mensen op de vluchtweg deuren tegenkomen die eenvoudig te openen zijn;
5. kunnen mensen via normale vluchtwegen het pand verlaten
6. zijn er installaties die ervoor zorgen dat:

a. een brand ontdekt wordt (zoals een brandmeldinstallatie)
b. mensen gewaarschuwd worden (zoals een alarm)
c. een beginnende brand geblust kan worden (zoals brandblussers)
d. mensen via de snelste weg het pand kunnen verlaten (zoals aanduiding vluchtroute)
e. panden veilig kunnen worden verlaten (zoals noodverlichting)

Meer informatie over brandveilig bouwen vindt u op www.brandweer.nl.

Brandveilig gebruiken 'vaste' bouwwerken

Na de bouw of verbouwing kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft om het gebouw te gaan gebruiken. Vaak is alleen een melding voldoende en soms hoeft u niets te doen. Met de vergunningscheck op het Omgevingsloket kunt u nagaan wat voor uw situatie nodig is.

Meer informatie over het brandveilig gebruiken van een gebouw vindt u op www.brandweer.nl.

Brandveilig gebruiken tijdelijke bouwwerken (bijvoorbeeld een tent)

Organiseert u een evenement en gebruikt u daarbij een tent of ander tijdelijk bouwwerk (zoals een podium of tribune)? Ook dan is het belangrijk dat deze brandveilig gebruikt worden. Voor het gebruik van tijdelijke bouwwerken gelden de regels uit het Besluit "brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen".

Voor een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig. Gebruikt u een tent, dan geeft u dit aan bij de aanvraag van de evenementenvergunning. Wij vragen u dan om te beschrijven waarvoor u de tent gebruikt. Soms is een gebruiksmelding nodig. Bijvoorbeeld als er meer dan 150 personen tegelijk in de tent zijn, of er meer dan 10 mensen in zullen overnachten. Wij informeren u hierover bij het beoordelen van uw vergunningaanvraag.

Vergunning aanvragen of melding doen (vaste bouwwerken)

Bekijk via de vergunningcheck op het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een gebruiksmelding moet doen. De aanvraag doet u ook via het Omgevingsloket

Termijnen

1. Bij een omgevingsvergunning brandveilig gebruik duurt de afhandeling minimaal 14 weken en maximaal 26 weken.
2. De gebruiksmelding brandveilig gebruik moet minstens 4 weken voordat u het pand in gebruik neemt in ons bezit zijn.

Kosten

Voor een vergunning betaalt u leges. De leges voor een gebruiksvergunning (omgevingsvergunning brandveilig gebruik) van 'vaste' bouwwerken bestaan uit een vast bedrag vermeerderd met een bedrag per vierkante meter gebruiksoppervlak.

Voor het doen van een gebruiksmelding worden geen leges in rekening gebracht. Alle bedragen vindt u in de legesverordening.