Ga naar de inhoud

Omgevingsvergunning (WABO)

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Denk bijvoorbeeld aan de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning, inritvergunning en kapvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in 1x regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure.

Omgevingsvergunning nodig?

Weet u niet zeker of een omgevingsvergunning nodig is of u een melding moet doen? Doe dan eerst een vergunningcheck via het Omgevingsloket. 

Komt u er niet uit? Maak hiervoor bij voorkeur een afspraak. Vul uw gegevens in op het formulier Bouwvragen. De medewerkers van Vergunningen kunnen dan samen met u de bouwplannen bespreken. Zij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken.

Participatie

Als u gaat bouwen, slopen of kappen, is het verstandig om de omgeving te betrekken bij uw plannen. Participatie heet dat. Onder de nieuwe Omgevingswet wordt dit zelfs verplicht. 

Informatieve aanvraag

Wilt u gaan bouwen en heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u voorafgaand aan het indienen van een omgevingsvergunning uw bouwplan door de gemeente laten toetsen. We toetsen uw concept bouwplan dan vooraf aan het bestemmingsplan en de Welstandsnota. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Kunt u de aanvraag niet digitaal indienen? Print het aanvraagformulier dan uit, onderteken en stuur het met alle stukken op naar Gemeente Brummen, Postbus  5, 6970 AA Brummen.

Kosten

De kosten voor de behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteit waarvoor u een vergunning nodig heeft. De kosten berekent u met de tarieventabel op de website van de Overheid. Heeft u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig omdat u iets gaat bouwen, dan heeft u voor het berekenen van de kosten de bouwkosten nodig. Voor de behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning berekenen wij leges. Ongeacht of de vergunning wordt verleend of niet.

Afhandeling

De aanvraagprocedure duurt maximaal 8 weken of 6 maanden, afhankelijk van de voorgeschreven procedure.

Omgevingsvergunningen ter inzage

Alle aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen liggen tot 6 weken ter inzage.

Tijdelijk gebruik gemeentegrond

Voor het plaatsen van voorwerpen (bijvoorbeeld steigers, kranen of containers) op gemeentegrond gelden volgende voorwaarden:

  • Het mag geen schade toebrengen aan de openbare plaats, de bruikbaarheid van de openbare plaats, of belemmering vormen voor het beheer of onderhoud.
  • Het voldoet aan redelijke eisen van welstand
  • Mag geen schade toebrengen aan (gemeentelijke) eigendommen
  • Mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen (reflecterend afzethek met voorrangsregeling, zie CROW art. 96b)
  • Op voetpaden tenminste 1.5m strekkende meter vrije doorgang
  • Op rijpaden tenminste 3.5 meter strekkende meter vrije doorgang met een doorganghoogte van 4.2 meter

Wijkt u af van deze voorwaarden, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De aanvraag kunt u indienen via het Omgevingsloket.

Asbest

Tijdens een verbouwing kunt u asbest tegenkomen. Hoe u hiermee moet omgaan kunt u lezen in de Asbestwegwijzer, die u kunt downloaden via de website van de rijksoverheid.