Ga naar de inhoud

Asielzoekers

Een asielzoeker is iemand die naar een ander land is gevlucht om daar bescherming te zoeken. In ons land begint de asielprocedure in Ter Apel. Daar is het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). 

Na aanmelding gaan asielzoekers naar een asielzoekerscentrum (AZC). Daar wachten ze af of ze in Nederland mogen blijven. Een asielzoeker heeft geen recht op inburgering en mag 26 weken in het jaar werken. Kinderen krijgen het eerste jaar onderwijs op nieuwkomersscholen en Internationale Schakelklassen. Daarna stromen ze door naar het gewone onderwijs.

De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) onderzoekt of een vluchteling inderdaad onveilig is in het eigen land. Is dat zo, dan krijgt de asielzoeker een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar. Meestal wordt die vergunning na vijf jaar omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd.

Het COA is verantwoordelijk voor een AZC en de mensen die er wonen. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor het bestemmingsplan en de vergunning om een AZC te (ver)bouwen. In veel gemeentes in Nederland staat al jaren een AZC. Ook zijn er tijdelijke locaties ontstaan. Bijvoorbeeld als het gaat om crisisnoodopvang. Dit alles om de aanmeldcentra in Ter Apel en Budel te ontlasten. In onze regio zijn er onder andere vestigingen in Zutphen, Apeldoorn en Deventer. Er is in de gemeente Brummen geen asielopvang. Reden hiervoor is dat er in onze gemeente tot dusver geen locatie is die voldoet aan de criteria die het COA aan een AZC of tijdelijke of crisisnoodopvanglocatie stelt. 

De gemeente Brummen vangt overigens wel een groep alleenstaande minderjarigen op. Dat zijn kinderen en jongeren die zonder hun ouders naar Nederland zijn gevlucht. Zij hebben een voogd van voogdij-instelling en een dagelijks begeleider van een regionale opvangorganisatie. Jongeren van 16-18 jaar wonen meestal begeleid in een huis, verspreid op enkele locaties in onze gemeente. Jongere kinderen wonen soms ook wel bij Brummense (gastouder) gezinnen.